Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. organizacyjnych

wtorek, 24 marzec 2020

Burmistrz Łap informuje, że w wyniku  zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. organizacyjnych został wybrany Pan Radosław Bobel.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Komisja ds. naboru stwierdziła, że kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał najwyższą ocenę.

Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.