Oferta Stowarzyszenia „Nasze Łapy – Twoja Przyszłość” złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

środa, 09 październik 2019

W dniu 2 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Nasze Łapy – Twoja Przyszłość” w Łapach, ul. Cmentarna 23, 18-100 Łapy pn. „Zakodowane przedszkolaki”.

Wobec powyższego Burmistrz Łap w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu  www.lapy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Uwagi można przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 85 715 22 56 lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy (decyduje data wpływu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.