Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

czwartek, 05 grudzień 2019

Burmistrz Łap informuje, że w wyniku  zakończenia procedury  naboru  na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani  Ewa Łupińska, zamieszkała  w Łapach.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru

Komisja ds. naboru stwierdziła, że kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ocenę.

Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.