Dworzec kolejowy w Łapach

czwartek, 24 październik 2019

26 listopada 2013 r. aktem notarialnym została zawarta umowa nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku i budowli (dworzec w Łapach) na rzecz Gminy Łapy. Zobowiązanie zawarte w akcie notarialnym w zakresie utrzymania funkcji dworca, zostało wypełnione. Gmina Łapy  przeprowadziła gruntowny remont w wyodrębnionej na poczekalnię części budynku. Pomieszczenie jest ogrzewane, monitorowane i dostępne dla podróżujących w godzinach od 7:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku. Nie było jedynie zapotrzebowania przewoźników na zawarcie umowy cywilnoprawnej udostępnienia lokalu na kasę biletową.

Elementy infrastruktury kolejowej i usługowej dostępne dla podróżnych na Stacji:

Regulamin sieci 2019/2020

Udostępnianie stacji

Załączniki