Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Inwestycje Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe - 2015 - 2018

2015-04-18 15:25
Opublikował: Administrator

Spośród 82 km dróg gminnych około 40 km dróg w gminie wymaga remontu i budowy. 


Inwestycje drogowe w 2015 roku
 • kanalizacja deszczowa w ul. Spokojnej i w ul. Polnej w Uhowie, której budowa została rozpoczęta w ubiegłym roku, ale nie zagwarantowano przyłączenia do istniejącej sieci - inwestycja zrealizowana
 • ul. Brańska – warstwa bitumiczna. Podbudowa została wykonana w ubiegłym roku. - inwestycja zrealizowana
 • parking przy Przedszkolu nr 1 w Łapach – dokończenie rozpoczętych prac - inwestycja zrealizowana
 • ul. Handlowa (przebicie) - połączenie z ul. Kopernika - inwestycja zrealizowana
 • ul. Leśnikowska i ul. Górna wraz z budową przez SM „Kolejarz” parkingu - inwestycja zrealizowana
 • fragment ul. Krzywej wraz z zagospodarowaniem terenu sąsiadującego przez SM „Kolejarz” - inwestycja zrealizowana

Z uwagi na inne zobowiązania środki na inwestycje drogowe w budżecie są ograniczone. Skoncentrowanie się na głównych szlakach komunikacyjnych i uwzględnienie współpracy z innymi podmiotami przy zagospodarowaniu terenów pod parkingi jest rozwiązaniem optymalnym. Komisja Finansowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz inwestycji drogowych do realizacji w 2015 r.


Inwestycje drogowe w latach 2016 – 2018

Z uwagi na następujące kwestie zostały wybrane następujące inwestycje drogowe do realizacji:

- aspekt techniczny (rozpoczęcie budowy i brak jej zakończenia oraz inwestycje innych jednostek) - pod uwagę należy wziąć konieczność prac na następujących ulicach:
 • ul. Okopowa z częścią ul. Wroniej - inwestycja zrealizowana w 2016 r.
 • ul. Mała – (PEC sp. z o.o. musi przeprowadzić przebudowę węzła cieplnego) oraz Spółka „Domy” wyraża zainteresowanie zagospodarowaniem parkingów
 • ul. Bociańska wraz z częścią ul. Żurawiej i część ul. Długiej
 • ul. Kopernika – (SM „Kolejarz” może prowadzić prace związane z budową parkingu) - inwestycja zrealizowana w 2016 r.
 • Przewężenie w Łapach-Szołajdach drogi powiatowej będącej w zarządzaniu Gminy Łapy
 • Osiedle Barwiki – wykonanie kanalizacji deszczowej

- bezpieczeństwo - ważne są inwestycje drogowe poprawiające bezpieczeństwo w drodze do szkoły i innych miejsc publicznych:
 • ul. Piękna, budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach
 • ul. Letnia wraz z przebiciem przy Zespole Szkół w Łapach
 • chodnik ul. Długa od Przedszkola nr 2 do ul. Prusa
 • chodnik ul. Matejki
 • chodniki na Osiedlu Liściastym
 • chodnik na ul. Konopnickiej od ul. Żwirki i Wigury oraz cześć ulicy od ul. Cmentarnej w kierunku ul. Konopnickiej

- rozpatrując także obszary poza miastem należy zauważyć, że:
 • skrzyżowanie w Łupiance Starej, którego opracowanie dokumentacji w poprzedniej kadencji zostało zaniechane, jest bardzo ważnym miejscem z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu
 • droga w Łapach-Kołpakach w kierunku Gąsówki Starej Kolonii co najmniej w zakresie odwodnienia - inwestycja realizowana z dofinansowania w ramach PROW
 • ul. Polna w Uhowie w aspekcie zapewnienia drożności kanalizacji deszczowej - inwestycja zrealizowana w 2015 r.

Podziel się

Najnowsze wiadomości