Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Inwestycje

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach

2016-10-07 11:54
Opublikował: Administrator

Screen_38 Mar. 17 10.56.jpg

Projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałanie 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF.

Realizowany projekt dotyczy uzbrojenia i przygotowania pod inwestycję terenów poprzemysłowych, stanowiących niegdyś tzw. akumulacyjny zbiornik wodno-ściekowy po dawnej Cukrowni Łapy, co doprowadzi do powstania obszaru przygotowanego na przyjmowanie nowych inwestycji typu „brown field”. W ramach inicjatywy urządzone zostaną tereny inwestycyjne o powierzchni 12,19 ha, z czego 10,78 ha zostanie udostępnionych przedsiębiorcom. W ramach projektu będą wykonane następujące zadania: - przygotowanie dokumentacji projektowej - prace związane z makroniwelacją terenu - prace w branży drogowej - budowa dróg wewnętrznych i chodników - budowa sieci sanitarnej - prace w branży elektrycznej - budowa linii oświetleniowej oraz budową kanału technologicznego. Poza tym w ramach projektu zaplanowano promocję i nadzór inwestorski.

Celem głównym projektu jest stworzenie korzystnych warunków zakładania i rozwijania działalności produkcyjnej, poprzez kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje.

 Całkowita wartość projektu wynosi: 12 387 948,45 zł

Kwota dofinansowania: 9 077 117,41 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.12.2017

Zakładane efekty projektu:

- powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (12,19 ha)

- liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (4 szt.)

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości