Łapy

Dziś jest:
wtorek, 19.06
20°C
środa, 20.06
19°C
czwartek, 21.06
21°C
Imieniny:
Gerwazego i Protazego
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Łapach

2017-05-18 15:17
Opublikował: Administrator
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 25 maja 2017r. (czwartek) o godz.10.00 w sali Ośrodka Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Sytuacja na rynku pracy w mieście i gminie Łapy
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r., sprawozdania z wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej za 2016r., informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdania finansowego za 2016r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r. (Komisja wiodąca: Komisja Rewizyjna)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (Komisja wiodąca: Komisja Rewizyjna)
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Projekt uchwały  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 13. Przyjęcie protokołu nr XXXII/17 i nr XXXIII/17 z sesji Rady Miejskiej.
 14. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1446 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                                                                                                      

 • Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 23 maja (wtorek) o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach ul. Piękna 17.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r., sprawozdania z wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej za 2016r., informacji o stanie mienia komunalnego  i sprawozdania finansowego za 2016r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

2. Analiza działalności Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łapach.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał

Podziel się

Najnowsze wiadomości