Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Miasto i gmina Sołectwa

Sołtysi Gminy Łapy

2015-03-21 14:26
Opublikował: Administrator
Kadencja 2015-2018

W siedemnastu z nich zebrania wiejskie zadecydowały o powierzeniu na kolejną kadencję funkcji sołtysa osobom dotychczas ją sprawującym. Z kolei nowych sołtysów wybrano w dziewięciu sołectwach. Jednocześnie wyłoniono także rady sołeckie, wspomagające pracę sołtysów.

Wybory spotkały się ze zróżnicowanym zainteresowaniem mieszkańców poszczególnych sołectw. Frekwencja wahała się od 5,92 % do 35,18 %. Ogółem we wszystkich sołectwach udział w wyborach wzięło 812, spośród 5315 osób uprawnionych do głosowania.

Sołtysi pełnią w polskim samorządzie terytorialnym istotną funkcję. Stanowiąc organ wykonawczy sołectwa m.in.: zwołują zebrania wiejskie, reprezentują sołectwo na zewnątrz, uczestniczą w sesjach rady gminy, a także dokonują poboru podatku od nieruchomości. Ponadto, jak pokazuje przykład naszej gminy, są aktywnymi uczestnikami życia społecznego, inicjatorami wielu lokalnych przedsięwzięć, czy też organizatorami udziału sołectw w wydarzeniach takich jak np. dożynki gminne i uroczystości religijne.

Z uwagi na swoją funkcję sołtysi korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Poniżej przedstawiamy pełną listę sołtysów oraz członków rad sołeckich z terenu gminy Łapy.

BOKINY

Herman piotr BokinySołtys: Piotr Herman

Rada Sołecka:
1. Krzysztof Frankowski
2. Jacek Markowski
3. Zbigniew Jabłonowski
4. Krystyna Zawadzka
5. Robert Łotko
6. Anna Sakowicz

line

 

DANIŁOWO DUŻE

  Jamiołkowska Aldona  Sołtys: Aldona Ewelina Jamiołkowska

Rada Sołecka:
1. Karol Chrabołowski
2. Małgorzata Zarzecka
3. Paweł Topczewski
4. Barbara Chrabołowska
5. Katarzyna Sienkiewicz

line

DANIŁOWO MAŁE

Sołtys: 
Ewelina Suszczyńska

Rada Sołecka:
1. Andrzej Klimaszewski
2. Krzysztof Komar
3. Mateusz Budzisz

line

 

GĄSÓWKA STARA

Hryc Mariusz Gasowka Stara   Sołtys: Mariusz Hryc

Rada Sołecka:
1. Kazimierz Kulikowski
2. Jacek Radłowski
3. Dorota Hołowienko

line

 

GĄSÓWKA STARA KOLONIA

Michno Maciej  Sołtys: Maciej Michno

Rada Sołecka:
1. Mirosław Zdrodowski
2. Andrzej Mnich
3. Danuta Jabłonowska
4. Marek Olszewski
5. Józef Kamiński

line

GĄSÓWKA-OLEKSIN

Sołtys:
Dorota Olędzka

Rada Sołecka:
1. Leszek Górski
2. Adam Łapiński
3. Bogusława Łapińska-Zdrodowska

line

GĄSÓWKA-OSSE

XXX Gasowka Osse   Sołtys: Beata Piekarska

Rada Sołecka:
1. Tadeusz Puchalski
2. Dariusz Lupa
3. Kazimierz Brzozowski

 

line

GĄSÓWKA-SKWARKI

Plonski Robert Gasowka Skwarki   Sołtys: Robert Płoński

Rada Sołecka:
1. Henryk Choiński
2. Wojciech Zdrodowski
3. Barbara Jóźwiak
4. Dariusz Idźkowski

line

GĄSÓWKA-SOMACHY

Roszkowska Agnieszka Gasowka Somachy Sołtys: Agnieszka Roszkowska

Rada Sołecka:
1. Anna Choińska
2. Krzysztof Porowski
3. Dariusz Roszkowski
4. Wojciech Łapiński

line

ŁAPY-DĘBOWINA

Lapinski Krzysztof Dębowina  Sołtys: Krzysztof Łapiński

Rada Sołecka:
1. Stanisław Łapiński
2. Mariusz Kostyra
3. Tadeusz Łapiński
4. Ewa Łukaszuk
5. Jerzy Godlewski

line

ŁAPY-KOŁPAKI

Lapinski Grzegorz Lapy Kolpaki Sołtys: Grzegorz Łapiński

Rada Sołecka:
1. Agnieszka Jamiołkowska
2. Andrzej Popowski
3. Sławomir Chmielewski
4. Kaczyński Piotr

line

ŁAPY-KORCZAKI

Roszkowska Marianna Korczaki  Sołtys: Marianna Roszkowska

Rada Sołecka:
1. Mirosława Falkowska
2. Adam Gąsowski
3. Stanisław Roszkowski

line

ŁAPY-ŁYNKI

Grabowska Teresa Lynki  Sołtys: Teresa Grabowska
Rada Sołecka:

1. Marianna Tomaszewska
2. Maciej Zduńczyk
3. Bernarda Łapińska
4. Sebastian Sobolewski
5. Jadwiga Płońska

line

ŁAPY-PLUŚNIAKI

Tomasz Domaszewski Lapy PlusniakiSołtys: Tomasz Domaszewski

Rada Sołecka:
1. Henryk Łapiński, s. Jana
2. Aneta Krasiejko
3. Karol Łapiński
4. Henryk Łapiński, s. Stanisława

line

ŁAPY-SZOŁAJDY

Zdrodowski Mieczyslaw SzolajdySołtys: Mieczysław Zdrodowski

Rada Sołecka:
1. Sławomir Bajda
2. Cecylia Borkowska
3. Władysław Łapiński
4. Krzysztof Grochowski
5. Katarzyna Górska

line

ŁUPIANKA NOWA

Lapinski MariuszSołtys: Mariusz Łupiński

Rada Sołecka:
1. Aneta Korolewska
2. Halina Roszkowska
3. Adam Czajkowski

line

ŁUPIANKA STARA

Kamiński Piotr Lupianka StaraSołtys: Piotr Kamiński

Rada Sołecka:
1. Krzysztof Łupiński
2. Zdzisław Łupiński
3. Halina Karpowicz
4. Zdzisław Roszkowski
5. Dariusz Łupiński

line

PŁONKA KOŚCIELNA

Falkowska Krystyna PlonkaSołtys: Krystyna Falkowska

Rada Sołecka:
1. Karol Brzozowski
2. Renata Jabłonowska
3. Krzysztof Łapiński
4. Witold Kulesza
5. Jacek Łupiński

line

PŁONKA-KOZŁY

Sołtys: Jacek Płoński

Rada Sołecka:
1. Zbyszek Truskolaski
2. Piotr Siennicki
3. Monika Płońska
4. Mirosław Łapiński

line

PŁONKA-MATYSKI

Lapinski Karol Plonka MatyskiSołtys: Karol Łapiński

Rada Sołecka:
1. Jacek Kośnik
2. Tadeusz Bruszewski
3. Witold Roszkowski

line

PŁONKA-STRUMIANKA

Łupiński Radosław Plonka StrumiankaSołtys: Radosław Łupiński

Rada Sołecka:
1. Krzysztof Łupiński
2. Jacek Płoński
3. Zdzisław Płoński
4. Edward Płoński
5. Agnieszka Łupińska

line

ROSZKI-WŁODKI

Roszkowski Ryszard JanSołtys: Ryszard Jan Roszkowski

Rada Sołecka:
1. Krzysztof Roszkowski
2. Adrian Modzelewski
3. Piotr Roszkowski

line

ROSZKI-WODŹKI

Roszkowski Marek Roszki WodzkiSołtys: Marek Roszkowski

Rada Sołecka:
1. Monika Roszkowska
2. Adam Roszkowski
3. Mariusz Roszkowski
4. Karol Roszkowski

line

UHOWO I

Grabowska KrystynaSołtys: Krystyna Grabowska

Rada Sołecka:
1. Bogusław Dębicki
2. Jadwiga Generalczuk
3. Maria Busłowska
4. Przemysław Kutyna
5. Barbara Halicka

line

UHOWO II

Iwacyk Klara UhowoSołtys: Klara Iwacyk

Rada Sołecka:
1. Irena Goździk
2. Tadeusz Malinowski
3. Andrzej Zawada
4. Teresa Janowik
5. Maria Kluj

line

WÓLKA WANIEWSKA

Filonik Edyta Wolka WaniewskaSołtys: Edyta Filonik

Rada Sołecka:
1. Elżbieta Filipczuk Łapińska
2. Cezary Łupiński
3. Jerzy Filonik

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości