Łapy

Dziś jest:
wtorek, 19.06
20°C
środa, 20.06
19°C
czwartek, 21.06
21°C
Imieniny:
Gerwazego i Protazego
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2017-07-17 11:02
Opublikował: Administrator
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

 1. przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne,
 2. prowadzenie kart świadczeń rodzinnych,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 4. sporządzanie list płac na świadczenia rodzinne
 5. przyjmowanie wniosków na fundusz alimentacyjny,
 6. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

 Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

 1. wykształcenie wyższe na kierunku : administracja, prawo, ekonomia
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. nieposzlakowana opinia

 Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów związanych z realizacją ww. zadań, a w szczególności przepisów ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o świadczeniach rodzinnych, przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o finansach publicznych

2. znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office i umiejętność korzystania z poczty elektronicznej,

3. wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,

4. obowiązkowość, dokładność,

5. umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,

6. umiejętność pracy w zespole,

7. konsekwencja w realizacji zadań,

8. umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji nawet w trudnych sprawach,

 Wymagane dokumenty:

1. życiorys zawodowy ( CV)

2. list motywacyjny,

3. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6. kwestionariusz osobowy (dostępny na bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl w zakładce „ oferty pracy”,

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

10. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia  28 lipca 2017 r. do godz. 9.00

Miejsce : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50, - sekretariat

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach”

 Warunki pracy na stanowisku:

1. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny do 3 miesięcy,

2. wymiar czasu pracy: pełny etat,

3. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50

4. czas pracy – 8 godzin dziennie,

5. wynagrodzenie : zgodnie z przepisami.

6. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%

Kandydaci  spełniający  wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane ( Liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach).

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.lapy.pl Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) , www.mopslapy.pl  (w zakładce konkursy  i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łapach.

 

MAŁGORZATA WASILEWSKA

  p.o. dyrektora MOPS w Łapach

Załączniki

 1. Kwestionariusz osobowy
Podziel się

Najnowsze wiadomości