Łapy

Dziś jest:
niedziela, 21.10
9°C
poniedziałek, 22.10
6°C
wtorek, 23.10
6°C
Imieniny:
Urszuli i Hilarego
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Miasto i gmina Organizacje pozarządowe Dotacje inne

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

2017-07-26 13:20
Opublikował: Administrator
W dniu 25 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.) złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego przez Fundację Aktywizacja z siedzibą w Łapach przy ul. Nowej 8 pn. „Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego etap IV”.

Wobec powyższego Burmistrz Łap  w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu  www.lapy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Uwagi można przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@um.lapy.pl, faksem 85 715 22 56 lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Podziel się

Najnowsze wiadomości