Łapy

Dziś jest:
niedziela, 21.10
9°C
poniedziałek, 22.10
6°C
wtorek, 23.10
6°C
Imieniny:
Urszuli i Hilarego
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Miasto i gmina Organizacje pozarządowe Dotacje inne

Informacja o zawarciu umowy z Fundacją Aktywizacja

2017-08-03 14:07
Opublikował: Administrator

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.07.2017 r. zawierające ofertę złożoną z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego etap IV” realizowanego przez Fundację Aktywizacja z siedzibą w Łapach przy ul. Nowej 8 informujemy, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do oferty, które można było zgłaszać drogą e-mailową na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl, faksem pod nr tel. 85 715 22 56  lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy do dnia 02 sierpnia 2017 r.

Burmistrz Łap uznając za celową realizację zadania publicznego pn. „Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego etap IV” realizowanego przez Fundację Aktywizacja z siedzibą w Łapach przy ul. Nowej 8 na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.)  udziela z budżetu gminy Łapy dofinansowania w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na realizację tego zadania publicznego.

Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie umowy sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości