Łapy

Dziś jest:
niedziela, 22.07
21°C
poniedziałek, 23.07
20°C
wtorek, 24.07
20°C
Imieniny:
Magdaleny i Bolesława
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Świąteczna i nocna opieka medyczna w szpitalu w Łapach

2017-10-03 16:34
Opublikował: Administrator

Sieć szpitali to nowa reforma wdrażana przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z zapowiedziami dzięki niej pacjenci mają mieć łatwiejszy dostęp do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Reforma ta ma także usprawnić organizację udzielania świadczeń medycznych. Sieć szpitali ma działać od 1 października br. W czerwcu br. Podlaski Odział Narodowego Fundusz Zdrowia ogłosił listę placówek, które zostały włączone w sieć szpitali. Na tej liście znalazł się także Szpital w Łapach.

O tym, co się zmieni i jak będzie wyglądała opieka zdrowotna po zmianach, postanowiliśmy zapytać Panią Urszulę Łapińską Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

Na czym polega tzw. „sieć szpitali”? i co oznacza dla łapskiego szpitala?

Sieć Szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Zakwalifikowanie szpitala do PSZ jest gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. SP ZOZ w Łapach został zakwalifikowany do szpitali I stopnia, w związku z tym ma zagwarantowane umowy
w ramach ryczałtu na 4 lata w zakresach tj.:

Leczenie szpitalne: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, pediatria, izba przyjęć,

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: chirurgia ogólna, dermatologia, neurologia, nefrologia, gastroskopia

POZ: nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W pozostałych zakresach Szpital będzie musiał przystąpić do konkursów ogłoszonych przez POW NFZ

Co pacjenci zyskają w ramach sieci szpitali?

Kompleksowa opieka – szpital w sieci będzie odpowiedzialny za koordynację leczenia i zapewnienie poprawy stanu zdrowia pacjenta

Dostępność do poradni przyszpitalnych – zapewnienie pacjentowi nie tylko leczenia szpitalnego, ale także dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitację

Skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego- nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie prowadzona obok izby przyjęć (w przyszłości SOR), dzięki czemu poprawi się dostęp do tych świadczeń

 

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w łapskim szpitalu?

W SP ZOZ w Łapach od 01.10.2017 r. będą udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Szpital został zobligowany do udzielania tych świadczeń zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 23.03.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wszyscy świadczeniodawcy zakwalifikowani do poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej muszą realizować świadczenia w tym zakresie.

W SP ZOZ w Łapach świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane będą w budynku Szpitala przy ul. Janusza Korczaka 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego.

Zatem gdzie należy się udać w nocy lub w święta np. z dzieckiem z wysoką gorączką albo, gdy złamiemy nogę?

W nocy lub w święta w przypadku: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia, pacjent może skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Natomiast gdy np. złamiemy nogę trzeba udać się do szpitala, a nie do przychodni, która ma dyżur w nocy i w święta. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie ma ani możliwości wykonania diagnostyki, ani zaopatrzenia urazów. Taki wypadek powinien być zakwalifikowany jako stan nagły, a pacjent powinien otrzymać pomoc w szpitalnej izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR).

Czy w dalszym ciągu będziemy mogli zadzwonić po pogotowie w nagłym przypadku?

Tak, w dalszym ciągu będziemy mogli zadzwonić po pogotowie w nagłym przypadku, a więc, m.in.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, wypadek komunikacyjny, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły, ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi, masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, masywny krwotok z dróg rodnych, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Podziel się

Najnowsze wiadomości