Łapy

Dziś jest:
niedziela, 21.10
9°C
poniedziałek, 22.10
6°C
wtorek, 23.10
6°C
Imieniny:
Urszuli i Hilarego
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Miasto i gmina Organizacje pozarządowe Dotacje inne

Informacja o zawarciu umowy ze Stowarzyszeniem Szkoła Bez Barier w Łapach

2017-10-11 09:47
Opublikował: Administrator

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 02.10.2017 r. zawierające ofertę złożoną z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „X Jesienny Bieg Uliczny od Karolka do Karola” realizowanego przez Stowarzyszenie Szkoła Bez Barier w Łapach siedzibą w Łapach przy ul. Polnej 9 informujemy, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do oferty, które można było zgłaszać drogą e-mailową na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl, faksem pod nr tel. 85 715 22 56  lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy do dnia 09 października 2017 r.

Burmistrz Łap uznając za celową realizację zadania publicznego pn. „X Jesienny Bieg Uliczny Od Karolka do Karola” realizowanego przez Stowarzyszenie Szkoła Bez Barier w Łapach siedzibą w Łapach przy ul. Polnej 9 na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.)  udziela z budżetu gminy Łapy dofinansowania w wysokości 2900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) na realizację tego zadania publicznego.

Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie umowy sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

Podziel się

Najnowsze wiadomości