Łapy

Dziś jest:
środa, 12.12
1°C
czwartek, 13.12
-2°C
piątek, 14.12
-1°C
Imieniny:
Adelajdy i Aleksandra
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Łapy gotowe na rewitalizację

2017-10-18 08:12
Opublikował: Administrator
Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łapy. Wcześniej udało się to tylko Suwałkom.
Decyzja Zarządu stanowi przepustkę dla łapskiego samorządu do ubiegania się o fundusze zarezerwowane na rewitalizację w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego. Pozwala także ubiegać się o wyższy poziom dofinansowania – nawet 95% kosztów inwestycji.

Kluczowe inwestycje założone w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapy:

  • Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8
  • Kompleksowa przebudowa budynku z funkcją dworca pkp wraz z nadaniem mu dodatkowych nowych funkcji społecznych oraz częścią handlowo – usługową i Izbą Tradycji Kolejnictwa
  • Zagospodarowanie Placu Niepodległości w Łapach
  • Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

Są to inwestycje ściśle ze sobą powiązane, które mają zmienić wygląd centrum Łap i wizerunek miasta.

Komplementarne przedsięwzięcia społeczne:

  • Powołanie szkoły muzycznej z siedzibą w zrewitalizowanym budynku przy ul. Głównej 8 w Łapach
  • Rozwój rynku pracy i pomocy osobom bezrobotnym
  • Rozbudowa oferty edukacyjnej oraz kulturalnej i sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z obszary rewitalizowanego
  • Zapewnienie oferty badań profilaktycznych dla seniorów z obszaru rewitalizowanego
  • Wsparcie istniejących podmiotów gospodarczych  na obszarze rewitalizowanym     

- Modelowa rewitalizacja, to nie zmiana elewacji na budynkach, czy wybudowanie fontanny na skwerze - to są zwykłe inwestycje. Właściwa rewitalizacja powinna prowadzić do rozwiązywania problemów zdiagnozowanym na danym obszarze. W pierwszej kolejności chodzi o problemy społeczne. To projekcja ich rozwiązania stanowi swego rodzaju przepustkę do ubiegania się o środki rewitalizacyjne. Zaplanowane w ramach programu inwestycje mają wspierać i służyć na rzecz rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych, a dalej infrastrukturalnych, środowiskowych, gospodarczych – wyjaśnia sekretarz gminy Łapy Anna Rutkowska.

 Cel: Trwała poprawa warunków życia mieszkańców

 - Meritum rewitalizacji leży w ludziach. W związku z tym, że na naszym obszarze rewitalizacji odnotowaliśmy natężenie bezrobocia, ubóstwa, a także ograniczeń w dostępie do oferty kulturalnej, czy też dużej dysproporcji w udziale przedstawicieli grupy wiekowej przedprodukcyjnej i poprodukcyjnej, wyzwaniem była dla nas projekcja takich działań, które pozwolą tę sytuację poprawić. Zaplanowane zostały zatem działania związane z pomocą w wychodzeniu z bezrobocia, a tym samym walka z ubóstwem – mówi sekretarz Anna Rutkowska.

Wśród mieszkańców obszaru rewitalizowanego w gminie Łapy jest wielu seniorów – w ramach programu zaplanowano działania, które poprawią komfort ich życia. Natomiast, by niwelować malejący udział najmłodszych mieszkańców zaplanowano działania, dzięki którym Łapy zaczną jawić się jako dobre miejsce do życia – z bogatą ofertą edukacyjną, kulturalną, sportową, a także rozwoju zawodowego.

- Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na demografię, ale małymi działaniami możemy próbować ograniczać odpływ mieszkańców do większych ośrodków miejskich (Białystok, Warszawa) – podsumowuje sekretarz Anna Rutkowska.

Obszar wskazany do rewitalizacji obejmuje tereny znajdujące się w centralnej części miasta i stanowi strefę działalności społeczno-gospodarczej o powierzchni ok. 120 ha, co stanowi ok. 0,94% obszaru powierzchni gminy. Zamieszkuje go ponad 6,2 tys. osób (28,15% ludności gminy).

Podziel się

Najnowsze wiadomości