Łapy

Dziś jest:
niedziela, 21.10
9°C
poniedziałek, 22.10
6°C
wtorek, 23.10
6°C
Imieniny:
Urszuli i Hilarego
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach

2017-10-19 14:08
Opublikował: Administrator
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach modernizuje oczyszczalnię ścieków w Łapach przy ulicy Płonkowskiej 44. Jest to obecnie największa inwestycja realizowana w naszym mieście. Prace rozpoczęły się w sierpniu br. i potrwają do końca stycznia 2019 r. Koszt inwestycji wyniesie blisko 27 mln zł netto.

Screen_74 Oct. 19 14.13.jpgObecnie użytkowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1977 roku, czyli funkcjonuje od blisko 40 lat bez istotnych zmian procesu technologicznego. Urządzenia techniczne oczyszczalni są w znacznym stopniu wyeksploatowane i energochłonne. Ponadto występowały trudności ze spełnieniem stale zaostrzających się norm i przepisów prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych w zakresie stopnia oczyszczania ścieków.

W ramach prac zostanie wykonana kompletna modernizacja istniejącej linii technologicznej oczyszczania ścieków, przebudowa budynku administracyjno-socjalnego, instalacja pomp ciepła oraz zagospodarowanie terenu.

Obecnie trwa rozbiórka oraz renowacja obiektów starej oczyszczalni, a także budowa nowych. Powstają komory nitryfikacji, budynki sitopiaskowników i punktu zrzutu oraz dobudowywana jest część budynku administracyjno-socjalnego, a także wiata na maszyny i sprzęt. Trwają prace remontowe m.in. na obiektach: przepompowni głównej, pompowni recyrkulatu II stopnia, budynku filtrów obrotowych komorach denitryfikacji, komorze stabilizacji osadu oraz poletkach osadowych. Front robót jak widać jest bardzo szeroki, co związane jest ze stosunkowo krótkim okresem realizacji prac (1,5 roku).

Należy przypomnieć, że modernizacja oczyszczalni ścieków jest jednym z zadań szerszego projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka – Kozły”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W ramach projektu przewidziana jest ponadto realizacja dwóch zadań inwestycyjnych: modernizacja stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance, wraz z budową rurociągu tranzytowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły.

Wartość całkowita projektu brutto:       51,8 mln zł

Wartość netto:                                     42 mln zł

Dofinansowanie w formie dotacji z UE: 26,8 mln zł

Pożyczka ze środków NFOŚiGW:         15,2 mln zł

Realizacja zadania/projektu pozwoli na osiągnięcie wymaganych przez UE parametrów oczyszczania ścieków i poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze aglomeracji Łapy oraz Narwiańskiego Parku Narodowego. Wpłynie również na zapewnienie dostaw wysokiej jakości wody oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców aglomeracji.

banerNfs.jpg

  • Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach
  • Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach
  • Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach
  • Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach
  • Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach
  • Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach
Podziel się

Najnowsze wiadomości