Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach

2017-10-27 13:08
Opublikował: Administrator

Październikowa Sesja Rady Miejskiej, oprócz podjęcia uchwał zaplanowanych w porządku obrad, to także wystąpienia zaproszonych gości - Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego oraz Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Józefa Sulimy.

Wyczekiwana przez nas inwestycja – budowa drogi Łapy – Białystok na odcinku Łapy-Markowszczyzna stała się rzeczywistością. Na początku mojej pracy nie było mowy o przebudowie drogi Łapy – Białystok. Teraz jest to fakt. Serdecznie dziękuję za to Panu Marszałkowi Jerzemu Leszczyńskiemu oraz Dyrektorowi PZDW Józefowi Sulimie, ale także wielu osobom i instytucjom, które wsparły tę inwestycję. To nasze wspólne działanie. – takimi słowami powitała Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego Burmistrz Łap Urszula Jabłońska na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Łapach.

Realizacja inwestycji to efekt dobrego współdziałania – z Panią Burmistrz i Panem Burmistrzem. Udało się nam pozyskać dofinansowanie z Polski Wschodniej. Planowaliśmy dotacje na 10 odcinków, z czego przebudowa drogi Łapy-Białystok, to 3 odcinki.  Cieszę się tym bardziej, że udało się pozyskać dofinansowanie aż na 2 z nich. Mamy nadzieję, że obwodnicę Łap i drogę w kierunku miejscowości Roszki-Wodźki i dalej do Wysokiego Mazowieckiego uda nam się także zrealizować. Jest na to duża szansa. Gmina Łapy także sama aktywnie wykorzystuje środki unijne – są to dziesiątki milionów z programów operacyjnych. Gratuluję, bo świadczy to o dobrym działaniu samorządu. Zapraszam do dalszej współpracy, a za dotychczasową dziękuję Pani Burmistrz, Panu Burmistrzowi i Radnym. Mam nadzieję, że wspólnie dalej będziemy Łapy rozwijać – mówił Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Dzięki temu, że było zaangażowanie ze strony Łap, jest ta inwestycja. Żeby jej nie było, nie byłoby nic. Dziękuję włodarzom Łap za pomoc, za współpracę. Jeżeli chcemy zrobić coś dobrego, musimy wszyscy wóz ciągnąć w tym samym kierunku – dzięki temu Łapy się rozwiną. Życzę Wam, abyście się rozwijali, a realizacja tej inwestycji z pewnością w tym Wam pomoże – podkreślił Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Józef Sulima.

Zarówno Radni, jak i osoby zebrane na sali miały możliwość zadania gościom szczegółowych pytań dotyczących budowy drogi Łapy – Markowszczyzna. Przypomnijmy: na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyna - Łapy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała PZDW dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość całkowita inwestycji wynosi po przetargach blisko 176 mln zł brutto, z czego dofinansowanie to blisko 85%. 13 października 2017 r. konsorcjum firm Unibep (lider) i Trakcja PRKiI (partner konsorcjum) oraz Budrex-Kobi i AB Kauno Tiltai zawarło z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowę na realizację tejże inwestycji.

Następnie Radni przeszli do dalszej realizacji porządku obrad. Jednogłośnie przyjęta została uchwała w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką na cele budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Roszki-Wodźki – Płonka- Kozły.

W kolejnej części obrad Radni zajęli się tematem ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Przyjęte zostały tu 3 uchwały: w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łapy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".

Jednym z punktów porządku obrad było także przyjęcie zmian w budżecie Gminy Łapy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2017-2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy łapy na rok 2017. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej – ul. Surażska” na kwotę 120.000,00 zł.

Do budżetu wprowadzono natomiast m.in. wydatek związany z przekazaniem SP ZOZ w Łapach dotacji na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 25 tys. zł. Rada Miejska przyjęła również stanowisko w sprawie finansowania SP ZOZ w Łapach w ramach wprowadzonej sieci szpitali i ryczałtu.

 

 

 

 

 

 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 • Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Łapach
Podziel się

Najnowsze wiadomości