Łapy

Dziś jest:
wtorek, 23.10
4°C
środa, 24.10
4°C
czwartek, 25.10
5°C
Imieniny:
Teodora i Seweryna
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Najpiękniejsza ozdoba choinkowa - konkurs

2017-11-14 08:04
Opublikował: Administrator
Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do włączenia się w przygotowanie ozdób na świąteczne drzewko, które zostanie udekorowane w środę (6 grudnia) podczas obchodów IV Mikołajek Miejskich. Najładniejsze dekoracje, które wezmą udział w konkursie zostaną nagrodzone.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe:

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 250 zł

III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 150 zł

3 wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości 100 zł

Do udziału w konkursie zapraszamy szkoły, Dom Kultury w Łapach oraz Świetlice Wiejskie z terenu Gminy Łapy.

Każda praca powinna być wodoodporna i zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę” umożliwiającą zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.

Na prace czekamy do 1 grudnia 2017r.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 grudnia 2017r. podczas wspólnego ubierania choinki na Placu Niepodległości w Łapach.


Regulamin konkursu „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

CEL

Przybliżenie i potrzymanie tradycji Świąt Bożego, zainspirowanie mieszkańców Miasta i Gminy Łapy sztuką obrzędową. Zachęcenie dzieci, młodzieży do twórczości plastycznej, rozwijającej wyobraźnię i umiejętności manualne.

TERMINARZ

Termin przekazania lub nadesłania prac – do 1 grudnia 2017r.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 grudnia 2017 r. podczas wspólnego ubierania choinki na Placu Niepodległości w Łapach w ramach IV Mikołajek Miejskich.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.mopslapy.pl, www.lapy.pl.

NAGRODY

Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia.

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 250 zł

III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 150 zł

3 wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości 100 zł

UCZESTNICY

Do udziału w konkursie zapraszamy Szkoły, Dom Kultury w Łapach oraz Świetlice Wiejskie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plastycznej pracy przestrzennej (tj.

wykończona z każdej strony) w różnorodnych technikach i rozmiarach kierując się tematem

konkursu.

 1. Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę” umożliwiającą zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.

 2. Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince.

 3. Maksymalna ilość ozdób zgłoszonych przez jednego uczestnika (grupę) to 20 sztuk.

 4. Technika wykonywania prac jest dowolna, liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, estetyka wykonania, z tym zastrzeżeniem, że należy wziąć pod uwagę fakt, że ozdoby będą prezentowane na dużej, miejskiej choince ustawionej na Placu Niepodległości w Łapach (na zewnątrz), stąd wskazana wodoodporność ozdób.

 1. Kolorystyka ozdób powinna być inspirowana barwami z herbu Łap tj. kolorem niebieskim, żółtym, białym – dopuszcza się również kolor złoty, srebrny i granat.

 2. Do każdej pracy powinna być załączona - w sposób umożliwiający identyfikację- karta informacyjna zawierająca dane placówki, tj. nazwę szkoły, świetlicy wiejskiej, Domu Kultury, adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego.

 3. Prace należy przynieść osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach lub wysłać (bezpiecznie zapakowane) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50, 18-100 Łapy w nieprzekraczalnym terminie do dn. 1.12.2017 r. (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data wpływu).

 4. Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

10.Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne filmowanie, fotografowanie oraz wszelkie bezpłatne publikacje swoich prac oraz upublicznianie wizerunku na stronie internetowej www.mopslapy.pl, www.lapy.pl w celach marketingowych związanych z konkursem.

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora w oparciu o następujące kryteria:

- staranność wykonania,

- nawiązanie do tradycji świątecznej,

- kreatywność i różnorodność technik,

- wrażenie estetyczne.

 1. Decyzje jury są ostateczne.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wręczenia nagród.

 3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

Organizator: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach: Urszula Andrejuk tel. 504 526 423 i p. Magdalena Grzybowska tel. 725 800 540

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości