Łapy

Dziś jest:
niedziela, 09.12
5°C
poniedziałek, 10.12
2°C
wtorek, 11.12
0°C
Imieniny:
Wiesławy i Leokadii
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

2018-01-03 12:52
Opublikował: Administrator
Nabór członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2018 roku.

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Łapy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapy w dniu 12.12.2017 r. Burmistrz Łap zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2018 roku.

W okresie od dnia 12.12. 2017 r. do 29.12.2017 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert ww. konkursie.

Wobec powyższego, Burmistrz Łap Zarządzeniem nr 444/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego w 2018 roku powołał członków komisji konkursowej wyłącznie spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Łapach.

Podziel się

Najnowsze wiadomości