Łapy

Dziś jest:
niedziela, 09.12
5°C
poniedziałek, 10.12
2°C
wtorek, 11.12
0°C
Imieniny:
Wiesławy i Leokadii
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

XLI sesja Rady Miejskiej w Łapach

2018-01-12 14:47
Opublikował: Administrator
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm. ) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 19 stycznia 2018r. (piątek) o godz. 11.30 w sali Ośrodka Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Dnia 19.01. br. o godz.10:00  w przeddzień 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego planowany jest wyjazd do Łukawicy (miejsca pamięci wydarzeń z tego okresu), gdzie pod pomnikiem i kamieniem pamięci Mieszkańców Łap zostaną zapalone znicze. Wyjazd samochodami prywatnymi.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian
 3. Służba zdrowia, podstawowa opieka  zdrowotna w gminie Łapy. Sytuacja ekonomiczna SP ZOZ Łapy
 4. Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2018-2021 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty bazowej stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap w 2018r. (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty bazowej okresowych stypendiów sportowych gminy Łapy w 2018r.(Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 10. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2017r.
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap
 12. Interpelacje i zapytania radnych
 13. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 14. Przyjęcie protokołu nr XL/17z sesji Rady Miejskiej
 15. Zakończenie obrad.

  Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875  ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

  Posiedzenie połączonych Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się  w dniu 17 stycznia 2018r. (środa) o godz.17.00 w sali Ośrodka Przedsiębiorczości ul. Gen. W. Sikorskiego 22A

  Tematyka posiedzenia:

  1. Służba zdrowia, podstawowa opieka  zdrowotna w gminie Łapy. Sytuacja ekonomiczna SP ZOZ Łapy (szpital)
  2. Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe,   kulturalne i sportowe
  3. Funkcjonowanie placówek kulturalnych na terenach wiejskich
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Przyjęcie protokołów ze wspólnego  posiedzenia  komisji.

   

  Projekty uchwał
Podziel się

Najnowsze wiadomości