Łapy

Dziś jest:
niedziela, 24.02
-5°C
niedziela, 24.02
0°C
poniedziałek, 25.02
4°C
Imieniny:
Macieja i Bogusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP

2018-02-14 09:24
Opublikował: Administrator
W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczęły się coroczne Walne Zebrania Sprawozdawcze. W gminie Łapy spotkania zorganizowali już druhowie z OSP Łupianka Stara, OSP Łapy-Dębowina oraz OSP Łapy. Podczas przeprowadzonych zebrań druhowie zatwierdzili sprawozdania zarządów z działalności jednostek OSP w 2017 roku, podjęli jednogłośnie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządom oraz uchwalili plany działania i budżet na 2018 rok.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej ściśle współpracującej i wspomagającej jednostki OSP m.in.: Z-ca Komendanta Miejskiego PSP mł. brygadier Dariusz Koc oraz Dowódca JRG PSP nr 5 w Łapach brygadier Robert Dzierżek.

Władze powiatowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP reprezentował  wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP druh Marek Kołakowski.

- Dziękuję za oddaną służbę, poświęcenie i odwagę oraz gotowość niesienia pomocy poszkodowanym, za niezawodną postawę oraz za wsparcie i pomoc, na które władze gminy zawsze mogą liczyć nie tylko w obliczu ludzkiego nieszczęścia, ale także na co dzień - mówiła z uznaniem o społecznej, trudnej, ale jakże pożytecznej pracy strażaków ochotników obecna na zebraniach burmistrz Urszula Jabłońska.

Z kolei kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych ks. dziekan Krzysztof Jurczak, będący również członkiem jednostki OSP Łapy, w swoim wystąpieniu podkreślił zaangażowanie  i oddanie strażaków dla sprawy „pro publico bono”, dla chwały Bożej i ludziom na pożytek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łapach

Jednostka OSP w Łapach ujęta w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jest wiodącą jednostką w gminie Łapy. Jej członkowie są wszechstronnie wyszkoleni i mogą uczestniczyć zarówno w akcjach gaśniczych przy likwidacji skutków wypadków drogowych, jak też przy lokalizacji zdarzeń na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, ponieważ posiadają ratowniczy pływający sprzęt wodny. Podczas zebrania członkowie OSP m.in. podziękowali władzom gminy za  pomoc w pozyskiwaniu sprzętu i wyposażenia strażackiego, w tym tak podstawowego, jak samochód strażacki, łódź motorowa, agregat prądotwórczy trójfazowy oraz inny sprzęt i środki ochrony osobistej. Strażacy zgłosili  jednocześnie chęć dalszej pracy na rzecz ludności. Zadeklarowali gotowość prowadzenia szkoleń dla ludności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z zakresu profilaktyki pożarniczej szczególnie dla kadry nauczycielskiej oraz dla uczniów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łupiance Starej

Jednostka OSP Łupianka Stara zabezpiecza  głównie sprawy ratownictwa gaśniczego  w swoim  rejonie działania oraz ruchliwą drogę wojewódzką  Białystok-Wysokie Mazowieckie. Jednostka w ostatnim czasie została doposażona zarówno poprzez zakupy z dotacji gminy, powiatu, Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz MSWiA. Zakupiono m.in. dla całego sześcioosobowego zastępu specjalne ubrania ratownicze, obuwie specjalne, jak również hełmy Vulcan z oświetleniem LED. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa dokonano przesunięcia sprzętu ratowniczego z jednostek OSP Łapy i OSP Uhowo. Druhowie jednostki zgłosili swój akces do prac społecznych na rzecz wykonania społecznie prac budowlanych na terenie jednostki. Zgłosili również potrzebę dalszego doposażenie jednostki w sprzęt m.in. w pompę szambową i inny sprzęt ratowniczy niezbędny przy wypadkach drogowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łapach-Dębowinie

Jednostka OSP Łapy-Dębowina w ostatnich latach pozyskała budynek na nową siedzibę. Budynek  zakupiony na potrzeby OSP znajduje się obecnie w trakcie prac wykończeniowych: budowlanych i instalacyjnych. Druhowie zadeklarowali przy tych robotach swą dalszą społeczną pracę, jednocześnie wnosząc o dalszą pomoc gminy i powiatu w celu zakończenia budowy do końca 2018 r. Obecni na zebraniu radni Rady Miejskiej w Łapach radna Edyta Łapińska  i radny Piotr Pułkośnik oraz radni powiatowi: Krzysztof Gołaszewski i Ryszard Łapiński deklarowali swoje wsparcie na rzecz pomocy dla jednostki OSP, przy dalszym zaangażowaniu członków jednostki OSP zarówno w pracę jak też w pozyskiwaniu środków. Katarzyna Podbielska, sołtys wsi deklarowała, że Rada Sołecka jak co roku również w 2018 r. wesprze OSP z funduszu sołeckiego.

Jednostka OSP ze względu na swą specyfikę oraz brak ogrzewanego garażu nie jest aktualnie ujęta w podziale bojowym, zabezpiecza natomiast pod względem porządkowym zgromadzenia i uroczystości na terenie gminy.

 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
 • Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach OSP
Podziel się

Najnowsze wiadomości