Łapy

Dziś jest:
piątek, 18.01
-2°C
sobota, 19.01
-3°C
niedziela, 20.01
-3°C
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

List otwarty dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych

2018-02-23 08:33
Opublikował: Administrator
- Bardzo potrzebujemy Państwa świadomej pomocy w popularyzowaniu lokalnego rynku edukacyjnego, który nam wszystkim powinien być najbliższy - zwróciła się Dorota Kondratiuk, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach do radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej. Dyrektor odczytała list otwarty, w którym grono pedagogiczne szkoły, której organem prowadzącym jest starostwo powiatowe, zwraca uwagę na niepokojący trend, jakim jest wybór przez łapskich absolwentów gimnazjów szkół zlokalizowanych poza Łapami.

Poniżej publikujemy treść listu otwartego dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach:

Szanowni Państwo,

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego to szkoła, która w ciągu 50 lat swojego istnienia wrosła w tradycję miasta Łapy.    

Większość pracowników lokalnych przedsiębiorstw to absolwenci tej szkoły. Nieodłączną  częścią szkoły zawsze były warsztaty, w których uczniowie zgłębiali tajniki praktycznej  nauki zawodu. Obecnie jest to Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zarówno szkoła, jak i CKP bardzo zmieniły swój wizerunek zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Pojawiły się nowe kierunki kształcenia będące odpowiedzią na rozwój techniczny, gospodarczy i postępującą informatyzację we wszystkich dziedzinach życia.

Na tle tych wszystkich zmian i reform działa NASZA szkoła – Zespół Szkół Mechanicznych, który wraz z istniejącym Centrum Kształcenia Praktycznego są kluczowymi placówkami kształcenia średniego szczebla - ponadgimnazjalnego i wkrótce już – ponadpodstawowego.

W technikum i w branżowej szkole, w szkołach policealnych i na kursach zawodowych  dzięki staraniom władz szkoły i organu prowadzącego istnieją możliwości zdobywania zawodu i nauki w bardzo dobrych warunkach – nie gorszych,  a wielu przypadkach nawet lepszych, niż w szkołach białostockich tego samego typu.  My organizujemy uczniom zagraniczne staże, praktyki, gwarantujemy dodatkowe kursy, stypendia naukowe dla najlepszych, uczestnictwo w wakacyjnych obozach i możliwość wszechstronnego rozwoju.

Pomimo naszych starań  wielu uczniów oraz rodziców ignoruje te szanse i wybiera np. Białystok , bo to większe miasto.   

Realizowany obecnie projekt rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego gwarantuje naszym uczniom najnowocześniejsze wyposażenie pracowni elektrycznej, informatycznej, samochodowej, mechanicznej, hotelarskiej. Nauka może być realizowana w bardzo dobrych warunkach, w systemie jednozmianowym, bez przeciążenia ilościowego grup, bez uciążliwych dojazdów zajmujących prawie trzy godziny dziennie. I co najważniejsze – może to być nauka w SWOJEJ LOKALNEJ SZKOLE - zapewniającej taktowną pomoc w rozwiazywaniu problemów oraz  indywidualne podejście  do każdego ucznia.

Chcemy  JĄ budować i rozwijać, ponieważ uważamy, że  Łapy zasługują na dobrą szkołę ponadgimnazjalną, a Zespół Szkół Mechanicznych taką właśnie szkołą jest. Czy stać nas na zaprzepaszczenie dorobku pokoleń  i  kilkudziesięciu lat tradycji  naszego miasta? 

Warunkiem rozwoju szkoły są nie tylko starania o jej doposażanie i  unowocześnianie - są uczniowie, którzy będą się tutaj uczyć. 

Oprócz  ciekawych  kierunków kształcenia mamy  wspaniałych partnerów, wśród których są najbardziej znane firmy lokalne i regionalne, współpracujemy ze wszystkimi służbami mundurowymi, zapewniając także klasie mundurowej optymalne warunki do nauki.  

Bardzo potrzebujemy zrozumienia i życzliwego nastawienia ze strony środowiska lokalnych szkół - gimnazjów i szkół podstawowych. Prosimy, abyście Państwo popierali  nasze starania o nabór uczniów do klas pierwszych.  

Powinniśmy mieć świadomość, że istniejące szkoły i instytucje są wyznacznikami rangi miejscowości i jej znaczenia. W Łapach zawsze podkreślana  była rola kolei oraz istniejących tu szkół średnich, do których ściągała młodzież z całej okolicy – z Brańska, z Wysokiego Mazowieckiego, z Czyżewa, z Białegostoku.

Teraz jesteśmy świadkami zmiany tego kierunku.  Pisząc ten list mamy świadomość, że  zjawiska tego nie zlikwidujemy, ale też i nadzieję, że jego skala może będzie mniejsza.

Bardzo potrzebujemy  Państwa  świadomej pomocy w popularyzowaniu lokalnego rynku edukacyjnego, który nam wszystkim powinien być najbliższy.

Często słyszy się narzekania, że w Łapach „nic nie ma…”. Dzięki lokalnemu środowisku nauczycieli, rodziców, absolwentów możemy wykorzystać szansę istnienia tu wspaniałej szkoły.

Postarajmy się spojrzeć na to zagadnienie jako na priorytet  utrzymania szkolnictwa średniego w tak sporym ośrodku jak Łapy.

Nasza hala sportowa jest miejscem, z  którego  korzystają uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów. Gościmy u siebie harcerzy, służby mundurowe, pasjonatów sportu. Życzliwie traktujemy wszystkich odwiedzających nasz szkolne muzea. Organizujemy wiele ciekawych imprez z myślą o mieszkańcach Łap. Jesteśmy szkołą bardzo otwartą na potrzeby naszej społeczności. Teraz czujemy się zobowiązani, żeby to Państwu uświadomić i nie zaprzepaścić szansy odrodzenia ZSM i szkolnictwa zawodowego w naszym mieście.  

Każdy uczeń, który będzie chciał u nas kontynuować naukę dzięki Państwa życzliwemu wparciu dla naszej oferty,  to krok w kierunku budowania pozytywnej edukacyjnej rzeczywistości nie tylko ZSM, ale także naszego miasta.

  

                                                                                               Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

 

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości