Łapy

Dziś jest:
piątek, 18.01
-2°C
sobota, 19.01
-3°C
niedziela, 20.01
-3°C
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

2018-03-27 15:00
Opublikował: Administrator
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023 uchwalili radni Rady Miejskiej w Łapach. W trakcie sesji (23.03) radni przyjęli także m.in. Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2018 roku, zajęli się regulacjami spraw dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zasadami ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla m.in. pedagogów, psychologów i doradców zawodowych. W porządku obrad były także informacje o porządku i bezpieczeństwie, które radnym przedstawiali Dariusz Koc z-ca komendanta miejskiego PSP i Łukasz Głowacki komendant komisariatu Policji w Łapach. Punktem szczególnym było zaś zaprezentowanie przez księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego założeń „Narodowego Programu Trzeźwości”.

Sołtysi będą mieli wyższe diety

Zanim jednak sesja się rozpoczęła radni i burmistrz Urszula Jabłońska uhonorowali sołtysów gminy Łapy z okazji Dnia Sołtysa, który przypadał w niedzielę 11 marca. Szczególne gratulacje pani burmistrz przekazała sołtys wsi Daniłowo Duże Aldonie Jamiołkowskiej i sołtysowi wsi Bokiny Piotrowi Hermanowi, którzy na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego uczestniczyli w Ogólnopolskim Dniu Sołtysa w Przysusze i zostali tam odznaczeni za zasługi na rzecz rolnictwa. Poza podziękowaniami za współpracę, gratulacjami, życzeniami i drobnymi upominkami sołtysi dostaną także wyższe diety za swoją pracę w terenie. Pani burmistrz przygotowała na tę sesję stosowną uchwałę z podwyżką miesięcznej diety do 160 zł, którą przyjęli radni.

Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Łapy na 2018 r.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący szkoły musi opracować na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalić maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalić specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Radni podjęli w tej sprawie uchwałę, która m.in. reguluje wysokość dofinansowania do 1,5 tys. zł za jeden semestr nauki w ramach doskonalenia zawodowego nauczyciela. Na podstawie tej samej ustawy podjęto uchwałę w sprawie ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określają sposób ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, co wcześniej regulował w uchwale organ prowadzący szkołę. Ponadto, z uwagi na prowadzenie w szkołach doradztwa zawodowego oraz wychowania do życia w rodzinie, zaistniała potrzeba ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Uchwała w sprawie podziału Gminy Łapy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego Rada Miejska dokonała w drodze uchwały na wniosek burmistrza podziału na okręgi wyborcze ustalając numery i granice okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców  gminy Łapy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada dokona podziału gminy na okręgi wyborcze, tzn. podejmie uchwałę.

 

Podział Miasta i Gminy Łapy na okręgi wyborcze

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba wybieranych radnych

1

Bokiny, Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka – Oleksin, Gąsówka -  Osse, Gąsówka – Skwarki, Gąsówka – Somachy, Gąsówka Stara, Łapy – Dębowina, Łapy -  Kołpaki, Łapy – Korczaki, Łapy – Łynki, Łapy -  Pluśniaki, Łapy – Szołajdy, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Płonka – Kozły, Płonka – Matyski, Płonka – Strumianka, Roszki – Włodki, Roszki – Wodźki, Wólka Waniewska, Uhowo I i Uhowo II

 

6 385

6

2

Brańska, Cicha, Długa, Harcerska, Południowa, Słoneczna, Stalowa, Tęczowa, Żwirki i Wigury, Bagińskiego, Cmentarna, Konopnickiej, Czerwonego Krzyża, Mała, Parafialna, Grzybowa, 11 Listopada, Kasprzaka, Nadnarwiańska, Nowowiejska, Prusa, Sienkiewicza, Szwarce, Żurawia, Bociania, Bociańska, Graniczna, Jasna, Krucza, Nilskiego – Łapińskiego, Okopowa, Piękna, Spokojna, 3 Maja, Wodociągowa, Wronia, Huzara, Geodetów, Langiewicza, Jaskółcza, Jastrzębia, Powstańców Styczniowych, Cukrownicza, Orla, Przemysłowa

5 256

5

3

Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa, Cybisa, Dunikowskiego, Głucha, Goździkowska, Matejki, Mokra, Ogrodowa, Płonkowska, Sławińskiego, W. Stwosza, Szkolna, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żabia, Boh. Westerplatte, Gierymskiego, Grottgera, Korczaka, Kossaka, Maczka, Makowskiego, Michałowskiego, Szpitalna, Tuwima, Chełmońskiego, Fałata, Głowna, Krańcowa, Malczewskiego, Nikifora, Pankiewicza, Strażacka, Witkacego, Wyczółkowskiego, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Nowa, Polna, parz od 46 do końca, nieparz od 31 do końca, Topolowa, Świerkowa, Gruntowa, Łanowa, Odległa, Żniwna, Wygwizdowo, Dolna, Nowy Rynek, Przechodnia, Śliska, Średnia, Jaśminowa, Konwaliowa, Makowa, Różana, Piaskowa od nr 1 do 9, Stokrotkowa, Bagno, Gęsia, Sikorskiego od nr 51 do końca, Chabrowa, Daliowa, Hiacyntowa

4 890

5

4

Sikorskiego od nr 1 do 50, Czeladnicza, Krzywa, Leśnikowska, Łąkowa, Mostowa, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Wąska, Górna, Kopernika, Osiedlowa, Polna parzyste od 2 do 44, nieparz od 1 do 21, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Boczna, Gliniana, Orzeszkowej, Słowackiego, Zdrojowa, Barwikowska, Puchalskiego, Wodzickiego, Piwna, Handlowa, Plac Niepodległości, Cygańskiego, Siedleckiego, Kłosowa, Parkowa, Żytnia, Piaskowa od nr 10 do końca, Zachodnia, Północna, Kraszewskiego

5 043

5

 

21 574

21

 

Stanowisko Rady  Miejskiej w Łapach w sprawie uruchomienia nowych poradni w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Radni Rady Miejskiej w Łapach zaapelowali o uruchomienie nowych poradni w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach: kardiologicznej,  urazowo – ortopedycznej, geriatrycznej, diabetologicznej z gabinetem stopy cukrzycowej,  okulistycznej, endokrynologicznej, chirurgii onkologicznej, gastroenterologicznej, gruźlicy i chorób płuc oraz onkologicznej. Swoje stanowisko w tej sprawie skierowali do posłów i senatorów PiS z województwa podlaskiego, ministra zdrowia, prezesa NFZ, dyrektora Oddziału Podlaskiego NFZ, premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz do wojewody podlaskiego.

20 tys. zł na piesze patrole Policji

Ponadto radni przyjęli uchwałą Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023 oraz Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2018 roku. Radni podjęli również uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łapy na lata 2018-2021. Zdecydowali także o przekazaniu 20 tys. zł  dofinansowaniaz przeznaczeniem na organizację pieszych patroli Policji. Poza tym uchwałami wyrazili zgodę na zawarcie umowy na czas nieokreślony dotychczasowemu, wieloletniemu dzierżawcy nieruchomości przy ul. Leśnikowskiej, na której znajduje się garaż oraz upoważnili  dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie przyznania dodatku energetycznego.

Prezentacja „Narodowego Programu Trzeźwości”

Szczególnym punktem marcowej sesji była prezentacja bp. Tadeusza Bronakowskiego i ks. dr Marek Dziewieckiego założeń „Narodowego Programu Trzeźwości”, którego głównym celem jest „otrzeźwienie narodu”. Ksiądz biskup mówił o ogromnym problemie alkoholizmu w Polsce i o odpowiedzialności za zmiany w tym zakresie spoczywające na rodzinie, kościele, samorządzie i państwie. 

 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
Podziel się

Najnowsze wiadomości