Łapy

Dziś jest:
piątek, 18.01
-2°C
sobota, 19.01
-3°C
niedziela, 20.01
-3°C
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

XLIV sesja Rady Miejskiej w Łapach

2018-04-13 15:19
Opublikował: Administrator
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm. ) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 20 kwietnia 2018r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Ośrodka Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach
 4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy miasta i gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (ul. A. Krajowej; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/374/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1480) (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Gminie Sokoły (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017r. (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2018-2021 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski
 15. Przyjęcie protokołu nr XLIII/18z sesji Rady Miejskiej
 16. Zakończenie obrad.

 Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875  ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 18 kwietnia  (środa) 2018r. o godz. 17.00 w sali Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. W. Sikorskiego 24.

 

Tematyka  posiedzenia :

 1. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach
 2. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy miasta i gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego.

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

 

Projekty uchwał

Podziel się

Najnowsze wiadomości