Łapy

Dziś jest:
sobota, 19.01
-6°C
niedziela, 20.01
-3°C
poniedziałek, 21.01
-5°C
Imieniny:
Henryka i Mariusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Miasto i gmina Organizacje pozarządowe Gminne konkursy ofert

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

2018-05-08 14:36
Opublikował: Administrator

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Łapy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapy w dniu 6 kwietnia 2018 r. Burmistrz Łap zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy Łapy w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

W okresie od dnia 6 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert ww. konkursie.

Wobec powyższego, Burmistrz Łap Zarządzenie nr 485/18 Burmistrza Łap z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań gminy Łapy: w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 powołał członków komisji konkursowej wyłącznie spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Łapach.

Podziel się

Najnowsze wiadomości