Łapy

Dziś jest:
sobota, 19.01
-6°C
niedziela, 20.01
-3°C
poniedziałek, 21.01
-5°C
Imieniny:
Henryka i Mariusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Wykonanie budżetu 2017 r.

2018-05-30 18:53
Opublikował: Administrator
Na sesji (30 maja) radni Rady Miejskiej w Łapach udzielili burmistrz Łap Urszuli Jabłońskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Wcześniej pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, przeciw było 2, a wstrzymało się 3. Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej oceny działań i właściwego wydatkowa środków publicznych przez gminę Łapy.

Ubiegłoroczne dochody gminy wyniosły 86,2 mln zł, a wydatki – 86,7 mln zł. Na dochody budżetu złożyły się: dochody własne w łącznej kwocie 27,9 mln zł, subwencje w łącznej kwocie blisko 22,1 mln zł i dotacje w łącznej kwocie 36,2 mln zł. Zdecydowana większość wydatków to tzw. wydatki bieżące stanowiące prawie 70 mln zł. Największe pozycje w budżecie w zakresie wydatków bieżących to: wydatki na oświatę w kwocie 23,9 mln zł (ok 34 % ogólnej kwoty wydatków bieżących). W stosunku do roku ubiegłego wzrosły one jedynie o ok. 0,3 mln zł. Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki ponoszone na rodzinę (w tym związane z realizacją Programu Rodzina 500+) 21,1  mln zł (ok 30 % ogólnej kwoty wydatków bieżących).

Zarówno skarbnik Anna Sokół, jak i burmistrz Urszula Jabłońska zwracały uwagę na istotny z punktu widzenia rozwoju gminy trend związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z PIT i CIT, które w 2017 r. wzrosły o blisko 1 mln zł w stosunku do 2016 roku.

W ubiegłorocznym budżecie gminy Łapy na inwestycje przeznaczono ok. 17 mln zł, czyli 19% budżetu. Znaczną część z tego stanowiły środki na inwestycje drogowe (ok. 10 mln zł), w tym również na budowę parkingów i chodników.
- Pomimo realizacji tylu inwestycji utrzymujemy budżet w bezpiecznych ryzach – podkreślała w swoim wystąpieniu burmistrz Urszula Jabłońska.

Deficyt budżetu za 2017 rok wyniósł tylko ok. 0,5 mln zł i był ponad 10 razy niższy od planowanego. Gminie udało się utrzymać zadłużenie na dotychczasowym poziomie.

- Dziękuję bardzo za współpracę nie tylko w 2017 r. , ale także w latach wcześniejszych, ponieważ realizujemy inicjatywy nie tylko autorskie - moje czy Rady Miejskiej tej kadencji, ale także kontynuujemy działania z poprzednich kadencji, uzupełniamy te działania, modyfikujemy, ale również realizujemy nowe – mówiła burmistrz Urszula Jabłońska, dziękując radnym, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek oraz sołtysom za pomoc i wsparcie.

Poza udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu w 2017 r. radni podjęli także szereg innych uchwał. Dopuścili możliwość płatności bezgotówkowych (za pomocą np. karty płatniczej czy telefonu komórkowego) w Urzędzie Miejskim. Wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu kilku nieruchomość zbędnych Gminie, dokonali także zmian w  podziale Gminy Łapy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz podjęli uchwałę w sprawie zmian w podziale Gminy Łapy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Udzielili także dotacji pięciu jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w: Łapach, Uhowie, Płonce Kościelnej, Łapach-Dębowinie i Łupiance Starej. Łączna kwota środków przekazanych na rzecz OSP wynosi ponad 305 tys. zł, a najwyższą dotację otrzymało OSP w Płonce Kościelnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pozostałe OSP wykorzystają przyznane środki na remonty oraz zakupy sprzętu strażackiego.


Najważniejsze inwestycje minionego roku


Przebudowa ul. Matejki, Goździkowskiej i Głównej w Łapach

Wśród najważniejszych inwestycji minionego roku najbardziej kosztowna była przebudowa ul. Matejki, Goździkowskiej i Głównej w Łapach. Remont tych dróg pochłonął ponad 5,5 mln zł, ale na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 2,4 mln zł. W ramach tej inwestycji powstały także nowe chodniki i ścieżki rowerowe z betonowej kostki brukowej. Ze względu na skoncentrowany w tym rejonie miasta ruch pieszych związany z bliskością straży pożarnej, szpitala, kościoła, szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola wykonano 6 wyniesionych przejść dla pieszych: dwa na ul. Matejki, trzy na ul. Goździkowskiej i jedno na ul. Głównej. Dodatkowo zamontowano przy nich punktowe elementy odblaskowe LED, aby były jeszcze bardziej bezpieczne. Przy okazji tej inwestycji wykonano z betonowej kostki brukowej także nowy wygodny parking przed budynkiem gimnazjum oraz przebudowano parking przy kościele Św. Krzyża. Za przedłużający się remont tych ulic wykonawca zapłacił kary umowne w wysokości 0,4 mln zł.

Droga w Łapach-Kołpakach

Wśród zrealizowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu 2017 r. znalazła się także budowa i rozbudowa dróg gminnych w Gąsówce Starej Kolonii, gdzie wyremontowane zostały ulice: Żeromskiego, Kruczkowskiego i Nałkowskiej oraz wybudowana droga gminna w Łapach-Kołpakach w kierunku Gąsówki Starej. Na ich realizację z dofinansowaniem w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1,6 mln zł wydano 3,2 mln zł z budżetu.

W sumie wykonano 21 inwestycji drogowych, w tym 11 zadań w ramach funduszu sołeckiego i 3 dokumentacje techniczne m.in. przebudowy ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do ul. Głównej czy ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej oraz ul. Gen. Maczka. Ta ostatnia inwestycja będzie wykonywana wspólnie z mieszkańcami w ramach inicjatywy lokalnej, czyli z ich partycypacją finansową niebawem, bo jeszcze w tym roku.

Parking przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach

Po wakacjach w 2017 r. na rodziców uczniów odwożących swoje dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach czekało 26 miejsc parkingowych. Oprócz parkingu z betonowej kostki brukowej przy szkole powstał też nowy, wygodny chodnik. Inwestycję wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Jej wartość to 100 tys. zł.

Przebudowa ul. Nilskiego-Łapińskiego i uzbrojenie terenów inwestycyjnych

W 2017 roku ruszyła również budowa dwóch największych inwestycji: przebudowa ul. Nilskiego-Łapińskiego, czyli droga wzdłuż dawnego ZNTK oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych Podstrefy Łapy wraz z przebudową ul. Cukrowniczej.

- Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów  województwie, który otrzymał dofinansowanie na remont drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych. Teraz już nie można skorzystać z dotacji na ten cel – mówiła burmistrz Urszula Jabłońska, tłumacząc dlaczego przedkłada wykonanie w pierwszej kolejności projektów z zewnętrznym dofinansowaniem nad te finansowane wyłącznie ze środków z budżetu. – Gdy skończą się możliwości uzyskania dotacji, zawsze będzie czas na finansowanie tylko ze środków własnych.

Pani burmistrz odniosła się także do problemów z wykonawcą prowadzącym prace przy uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, ale zapewniała radnych, że nie ma zagrożenia utraty dofinansowania z UE, a jedynie realizacja inwestycji się przedłuża.

Nowe chodniki

W ubiegłym roku udało się też wykonać kilka nowych chodników w Łapach m.in. przy ul. Żwirki i Wigury, przy ul. Pięknej i przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach. Chodniki powstały także przy okazji inwestycji drogowych prowadzonych np. w Gąsówce Starej Kolonii. W ramach inwestycji związanej z odwodnieniem powstały też nowe alejki na cmentarzu. Wybudowano też bezpieczny dojazd  (przebicie ulicy Letniej) i przejście do Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach (Osse).

Fundusz sołecki

Ponad 300 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego wydały sołectwa na projekty zgłoszone przez mieszkańców swoich wsi.


 

 

 

 

 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
 • Wykonanie budżetu 2017 r.
Podziel się

Najnowsze wiadomości