Łapy

Dziś jest:
niedziela, 24.02
-5°C
niedziela, 24.02
0°C
poniedziałek, 25.02
4°C
Imieniny:
Macieja i Bogusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Wielka modernizacja oczyszczalni ścieków trwa...

2018-07-05 12:17
Opublikował: Administrator
Od sierpnia ubiegłego roku trwają prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Łapach realizowaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Inwestycja ma być gotowa do końca stycznia 2019 r. Zakres prac jest ogromny.

logo zwik.jpg- Blisko rok od rozpoczęciu realizacji kontraktu zaawansowanie rzeczowe wynosi około 42% - ocenia Dariusz Kruszewski, prezes zarządu Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.

Obecnie trwa rozbiórka oraz modernizacja obiektów starej oczyszczalni, a także budowa nowych. Powstaje punktu zrzutu, dobudowywana jest część budynku administracyjno-socjalnego z laboratorium, powstaje nowy budynek zagęszczania osadu ściekowego wraz z zadaszonym placem składowym. Trwają prace remontowe m.in. na obiektach: przepompowni głównej, pompowni recyrkulatu I i II  stopnia, budynku filtrów obrotowych, komorach denitryfikacji, komorze stabilizacji osadu.

- Wiele jeszcze pozostało do zrobienia, jednak prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Front robót jest bardzo szeroki i prace trwają jednocześnie na praktycznie wszystkich modernizowanych obiektach – mówi prezes Dariusz Kruszewski. - Należy zaznaczyć, że wymagają one szczególnego zaangażowania ze względu na fakt, że przez cały czas musi być zachowana ciągłość procesu oczyszczania ścieków. Nie można przecież zatrzymać przepływu ścieków z miasta, a warto przypomnieć, że nasza oczyszczalnia odbiera również ścieki z gmin ościennych: Poświętne, Suraż, Wyszki – podkreśla.

Unowocześniony proces technologiczny

Na chwilę obecną zostały już wybudowane dwa całkowicie nowe obiekty, które unowocześnią proces technologiczny.

Powstał budynek sito-piaskowników wraz z wyposażeniem, stanowiący pierwszy etap oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, odpowiedzialny za wstępne czyszczenie mechaniczne. Dwa ciągi sito-piaskowników, dzięki gęstym sitom pozwalają usunąć ze ścieków wszystkie stałe, nierozkładające się zanieczyszczenia m. in. artykuły higieniczne, które niestety są wrzucane coraz częściej do toalet oraz piasek spływający do kanalizacji z nieutwardzonych dróg. Części płynne ścieków zostają odseparowane i odprowadzone do dalszej obróbki.

W ostatnim miesiącu zostały także wybudowane komory nitryfikacji. Są one wyposażone w drobnopęcherzykowe napowietrzanie ścieków w części biologicznej. Zwiększona objętość komór pozwoli sprostać podwyższonym wymaganiom usuwania związków biogennych oraz umożliwi na przejście z energochłonnych aeratorów, które funkcjonowały obecnie. Napowietrzenie drobnopęcherzykowe pozwoli zwiększyć sprawność procesu. Komory te ze względu na swoje duże rozmiary (30m / 40m / 4m) oraz wyposażenie są jednymi z najdroższych elementów modernizacji (o wartości ponad 3 mln zł).

Specjalistyczny pojazd do udrażniania rur kanalizacyjnych

W zakres inwestycji wchodzi także zakup nowego specjalistycznego pojazdu do udrożniania rur kanalizacyjnych, którego dostawa jest przewidziana na drugą połowę 2018 r. Powstała również wiata na sprzęt i maszyny, która pozwoli na zachowanie posiadanego sprzętu i taboru samochodowego w dobrym stanie i wpłynie na wydłużenie okresu ich eksploatacji.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance, wraz z budową rurociągu tranzytowego oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły

Należy przypomnieć, że modernizacja oczyszczalni ścieków jest jednym z zadań szerszego projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka – Kozły”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W zakresie projektu przewidziana jest ponadto realizacja dwóch zadań inwestycyjnych: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance, wraz z budową rurociągu tranzytowego oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły. Prace nad pierwszym z kontraktów są bardzo zaawansowane i powinny zakończyć się do połowy września br. Drugi kontrakt został podzielony na dwa etapy. Wkrótce tj. w lipcu rozpocznie się budowa odcinka w Łupiance Starej. W tym miesiącu powinny się także zakończyć prace projektowe sieci położonej w Płonce Kozłach. Realizacja rzeczowa jest przewidziana na wrzesień br. i potrwa do kwietnia 2019 r.

W związku z pracami budowlanymi…

Kasa i punkt obsługi klienta (odczyty wodomierzy) Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przeniesione do dawnej siedziby PEC przy ul. Polnej 19 A

Należy przypomnieć, że w związku z pracami budowlanymi w oczyszczalni ścieków, a także budynku biurowo-socjalnym przy ul. Płonkowskiej 44 kasa i punkt obsługi klienta (odczyty wodomierzy) zostały przeniesione na ul. Polną 19 A (dawna siedziba PEC – obok kotłowni).

Zarząd, wydawanie warunków przyłączy wodociągowych i obsługa cmentarza znajdują się w kontenerach (ul. Płonkowska 44 - wejście od podwórka).

Zarząd, wydawanie warunków przyłączy wodociągowych i obsługa cmentarza znajdują się w kontenerach (ul. Płonkowska 44 - wejście od podwórka). Telefon ul. Polna 19 A – 85 715 28 51, ul. Płonkowska 44 - 85 715 33 99, 85 715 22 41, zgłaszanie awarii w dni wolne oraz po godzinie piętnastej – 85 715 28 52.


Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka – Kozły”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach

Wartość całkowita projektu brutto:                           51,8 mln zł

Wartość netto:                                                        42 mln zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków UE:       26,8 mln zł

Pożyczka ze środków NFOŚiGW:                             15,2 mln zł

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wymaganych przez UE parametrów oczyszczania ścieków i poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze aglomeracji Łapy oraz Narwiańskiego Parku Narodowego. Wpłynie również na zwiększenie efektywności, oszczędności, a także zapewnienie dostaw wysokiej jakości wody oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców aglomeracji.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest obecnie największą inwestycją w gminie Łapy.

logo do oczyszczalni.jpg

  • Wielka modernizacja oczyszczalni ścieków trwa...
  • Wielka modernizacja oczyszczalni ścieków trwa...
  • Wielka modernizacja oczyszczalni ścieków trwa...
  • Wielka modernizacja oczyszczalni ścieków trwa...
Podziel się

Najnowsze wiadomości