Łapy

Dziś jest:
niedziela, 24.02
-5°C
niedziela, 24.02
0°C
poniedziałek, 25.02
4°C
Imieniny:
Macieja i Bogusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Informacja o zawarciu umowy z Ochotniczą Straża Pożarną w Łapach

2018-07-09 09:52
Opublikował: Administrator

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29.06.2018 r. zawierające ofertę złożoną z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP” realizowanego przez stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łapach informujemy, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do oferty, które można było zgłaszać drogą e-mailową na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl, faksem pod nr tel. 85 715 22 56  lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy do dnia 05 lipca 2018 r.

Burmistrz Łap uznając za celową realizację zadania publicznego pn. „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy” realizowanego przez stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łapach na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.)  udziela z budżetu gminy Łapy dofinansowania w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na realizację tego zadania publicznego.

Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie umowy sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

Podziel się

Najnowsze wiadomości