Łapy

Dziś jest:
sobota, 19.01
-6°C
niedziela, 20.01
-3°C
poniedziałek, 21.01
-5°C
Imieniny:
Henryka i Mariusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Wnioski o wyprawkę szkolną 300+

2018-07-31 12:37
Opublikował: Administrator
Wszyscy, którzy dotąd nie skorzystali z możliwości złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenie „Dobry Start” drogą elektroniczną będą to mogli zrobić również w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada (decyduje data wpływu). Od środy 1 sierpnia wnioski będzie można składać w punkcie informacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Głównej 50 w Łapach. Świadczenie "Dobry Start" wypłaca się raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się w kwocie 300 zł.

Wnioski o wyprawkę szkolną 300 plus można składać juz o d 1 lipca. Dotąd można je było składać wyłącznie online: za pośrednictwem banków i portalu rządowego: empatia.mrpips.gov.pl. Od 1 sierpnia będzie je można składać także w wersji papierowej. Wyprawka 300 plus to świadczenie, które zostanie uruchomione w ramach programu Dobry Start. Przewiduje on jednorazową wypłatę 300 zł na ucznia w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, pod warunkiem, że zamieszkuje on na terenie naszego kraju oraz uczy się w Polsce.

- W naszej gminie dotąd elektronicznie zostało złożonych 425 wniosków o świadczenie "Dobry Start" - mówi Urszula Andrejuk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Świadczenie Dobry start - Komu przysługuje?

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego raz w roku jednorazowo w wysokości 300 zł. na dziecko lub osobę uczącą się od klasy pierwszej szkoły podstawowej do 20. roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do 24. roku życia. Dzieciom biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczym od 7. roku życia.

Dobry start przysługuje:

rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się, którzy złożą wnioski do dnia 30 listopada danego roku wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia prawa do świadczenia dobry start. Wniosek złożony po 30 listopada nie będzie rozpatrzony.

 

Na dziecko lub osobę uczącą się w szkole:

- podstawowej
- gimnazjum
- ponadpodstawowej
- ponadgimnazjalnej
- szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
- młodzieżowy ośrodek socjoterapii
-młodzieżowym ośrodku socjoterapii
- specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym
- specjalnym ośrodku wychowawczym
- ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje:

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

- na dziecko lub osobę uczącą się, kontynuującą naukę w szkole policealnej, na studiach lub w szkole dla dorosłych

- dziecko lub osobę uczącą się umieszczoną:

- w domu pomocy społecznej
- schronisku dla nieletnich
- zakładzie poprawczym
- areszcie śledczym
- zakładzie karnym
- szkole wojskowej
- innej szkole lub instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie

Świadczenie Dobry start - Terminy wypłat, terminy składania wniosków

Od niedzieli 1 lipca można składać wnioski o wyprawkę szkolną 300 plus. Na razie można je składać wyłącznie online: za pośrednictwem banków i portalu rządowego: empatia.mrpips.gov.pl. Wyprawka 300 plus to świadczenie, które zostanie uruchomione w ramach programu Dobry Start. Przewiduje on jednorazową wypłatę 300 zł na ucznia w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, pod warunkiem, że zamieszkuje on na terenie naszego kraju oraz uczy się w Polsce. Wnioski na 300 plus papierowe będzie można składać od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, przy ul. Głównej 50.
 
 
 
Podziel się

Najnowsze wiadomości