Łapy

Dziś jest:
niedziela, 24.02
-5°C
niedziela, 24.02
0°C
poniedziałek, 25.02
4°C
Imieniny:
Macieja i Bogusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

2018-10-01 16:41
Opublikował: Administrator
Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki za pierwsze półrocze 2018 roku przyjęli radni podczas LII sesji Rady Miejskiej w Łapach, która odbyła się w piątek 28 września w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Radni wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmiany w budżecie.

Sesja zaczęła się od złożenia gratulacji i podziękowań Państwu Anecie i Adamowi Gąsowskim z Łap-Korczaków, którzy jako laureaci konkursu Podlaska Agroliga 2018 znaleźli się w gronie najlepszych gospodarzy rolnych województwa podlaskiego.  Do życzeń i gratulacji burmistrz Urszuli Jabłońskiej oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Maciejewskiego i radnych dołączyła także Marianna Roszkowska,  sołtys wsi Łapy-Korczaki: - Naprawdę jestem dumna, że w naszej wsi wychowali się tacy rolnicy, a przede wszystkim gratuluję rodzicom, że tak wychowali dzieci. Syn przejął gospodarstwo po ojcu i z żoną kontynuuje rodzinne tradycje – mówiła pani sołtys podczas sesji. 

Radni podjęli również uchwałę wyrażającą  zgodę  na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Najemcy lokalu mieszkalnego  przy ul. A. Krajowej 1 oraz uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości w Łapach-Kołpakach. Zamianie podlega działka nr 77/4, stanowiąca własność Gminy Łapy, na działkę nr 68/13 stanowiąca własność osoby fizycznej. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Łapy-Kołpaki, które odbyło się 25 lipca 2018 r. mieszkańcy podjęli uchwałę, w której wyrażają wolę zamiany działek. Podjęcie czynności związanych z podpisaniem notarialnej umowy zamiany musiało zostać poprzedzony podjęciem przez Radę Miejską stosowanej uchwały w tej sprawie.

Radni podjęli też uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmiany w budżecie. M.in. wprowadzono przedsięwzięcie polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej  przebudowy wraz z rozbudową ul. Konopnickiej oraz budową chodników w Łapach oraz przebudowę i rozbudowę ul. Długiej w Łapach.

 

  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
Podziel się

Najnowsze wiadomości