Łapy

Dziś jest:
piątek, 18.01
-2°C
sobota, 19.01
-3°C
niedziela, 20.01
-3°C
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Oferta Stowarzyszenia „Razem dla Uhowa” złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018-10-31 14:56
Opublikował: Administrator
W dniu 19 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.) złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Uhowa” w Uhowie, 18-100 Łapy, ul. Szkolna 19, 18-100 Łapy pn. „100 lat, Polsko!”.

Wobec powyższego Burmistrz Łap w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu  www.lapy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Uwagi można przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@um.lapy.pl, faksem 85 715 22 56 lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy (decyduje data wpływu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Podziel się

Najnowsze wiadomości