Łapy

Dziś jest:
sobota, 19.01
-6°C
niedziela, 20.01
-3°C
poniedziałek, 21.01
-5°C
Imieniny:
Henryka i Mariusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Urząd Miejski Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót geodezyjnych w 2019 roku

2019-01-04 14:42
Opublikował: Administrator
Urząd Miejski w Łapach zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie robót geodezyjnych w 2019 roku.
 1. Zamawiający Urząd Miejski w Łapach

 zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie robót geodezyjnych w 2019 roku

 1. Przedmiot zamówienia:

- podział działki na dwie i za każdą następną,

- rozgraniczenie nieruchomości do 4 punktów granicznych i za każdy następny,

- wznowienie znaków granicznych do 4 punktów i za każdy następny.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
 2. Okres gwarancji: nie dotyczy.
 3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
 4. Inne istotne warunki zamówienia: określone będą odrębną umową.
 5. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty cenowe brutto należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na roboty geodezyjne” na adres Urzędu Miejskiego w Łapach ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy w terminie do dnia 18 stycznia 2019
 6. Oferty można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.lapy.pl
 7. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez zamawiającego faktury za usługę.
 • Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dariusz Polakowski.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

      

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
Podziel się