Łapy

Dziś jest:
sobota, 19.01
-6°C
niedziela, 20.01
-3°C
poniedziałek, 21.01
-5°C
Imieniny:
Henryka i Mariusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Zapytanie ofertowe – wycena nieruchomości

2019-01-07 15:58
Opublikował: Administrator
Urząd Miejski w Łapach zaprasza do złożenia ofert na: wycenę nieruchomości.
 1. Zamawiający Urząd Miejski w Łapach zaprasza do złożenia ofert na: wycenę nieruchomości
 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
 • wycenę prawa własności do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 • wycenę prawa własności nieruchomości niezabudowanej
 • wycenę prawa własności nieruchomości zabudowanej
 • wycenę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 • określenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • określenie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu budowy infrastruktury technicznej
 • określenie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału nieruchomości
 • określenie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
 2. Okres gwarancji – nie dotyczy
 3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
 4. Inne istotne warunki zamówienia – określone będą odrębną umową
 5. Miejsce i termin złożenia: oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wycenę nieruchomości” na adres Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy w terminie do dnia 11 stycznia 2019 roku. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.lapy.pl
 6. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia przedstawienia rachunku za usługę
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Pietraszko

 10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości