Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Urząd Miejski Burmistrz Łap

Zarządzenia Burmistrza Łap

2015-02-26 09:56
Opublikował: Administrator
VII kadencja (lata 2014-2018)
 1. Zarządzenie nr 1/14 z dnia 2014-11-28 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 2. Zarządzenie nr 2/14 z dnia 2014-11-28 - w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza Łap
 3. Zarządzenie nr 3/14 z dnia 2014-11-28 - w sprawie wykazu osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów finansowo-księgowych
 4. Zarządzenie nr 4/14 z dnia 2014-11-28 - w sprawie zasad przygotowania i prowadzenia przez Urząd Miejski w Łapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 5. Zarządzenie nr 5/14 z dnia 2014-12-11 - w sprawie otwartego konkursu-Wspieranie i upowszechnianie kultu.fizycznej w zakr. sportu klasyfikowanego
 6. Zarządzenie nr 6/14 z dnia 2014-12-11 - w sprawie naboru członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w konkursie-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego
 7. Zarządzenie nr 7/14 z dnia 2014-12-11 - w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Łapach
 8. Zarządzenie nr 8/14 z dnia 2014-12-18 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania związanego z naborem na wolne stanowisko urzędnicze
 9. Zarządzenie nr 9/14 z dnia 2014-12-19 - w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
 10. Zarządzenie nr 10/14 z dnia 2014-12-22 - w sprawie zmian w budżecie
 11. Zarządzenie nr 11/14 z dnia 2014-12-29 - w sprawie odwołania zastępcy
 12. Zarządzenie nr 12/14 z dnia 2014-12-29 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji
 13. Zarządzenie nr 13/14 z dnia 2014-12-30 - w sprawie zmian w budżecie
 14. Zarządzenie nr 14/14 z dnia 2014-12-31 - w sprawie powołania zastępcy burmistrza
 15. Zarządzenie nr 15/14 z dnia 2014-12-31 - w sprawie zmiana WPF
 16. Zarządzenie nr 16/14 z dnia 2014-12-31 - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
 17. Zarządzenie nr 17/15 z dnia 2015-01-07 - w sprawie zmiany wykazu osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów finansowo-księgowych
 18. Zarządzenie nr 18/15 z dnia 2015-01-08 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. otwartego konkursu ofert na realizacje zadań gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu klasyfikowanego.
 19. Zarządzenie nr 19/15 z dnia 2015-01-08 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, dzierżawę gruntów i najem lokali gminnych oraz rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
 20. Zarządzenie nr 20/15 z dnia 2015-01-20 - w sprawie regulaminu organizacyjnego
 21. Zarządzenie nr 21/15 z dnia 2015-01-20 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania związanego z naborem na wolne stanowisko urzędnicze
 22. Zarządzenie nr 22/15 z dnia 2015-01-20 - w sprawie zmian w budżecie
 23. Zarządzenie nr 23/15 z dnia 2015-01-20 - w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym
 24. Zarządzenie nr 24/15 z dnia 2015-01-20 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 237/09 Burmistrza Łap z dnia 21 września 2009 roku w sprawie podziału na strefy do ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące i będące we władaniu Gminy Łapy oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego
 25. Zarządzenie nr 25/15 z dnia 2015-01-23 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach
 26. Zarządzenie nr 26/15 z dnia 2015-01-30 - w sprawie zmian w budżecie
 27. Zarządzenie nr 27/15 z dnia 2015-02-02 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego w Gminie Łapy
 28. Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 2015-02-04 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego w okresie od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
 29. Zarządzenie nr 29/15 z dnia 2015-02-04 - w sprawie naboru członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego na podstawie ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3( Dz. U. Nr 69 z 2013 r., poz. 1457) planowanych do realizacji w okresie od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
 30. Zarządzenie nr 30/15 z dnia 2015-02-04 - W sprawie zmiany wykazu osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów finansowo-księgowych
 31. Zarządzenie nr 31/15 z dnia 2015-02-04 - w sprawie zmian w budżecie
 32. Zarządzenie nr 32/15 z dnia 2015-02-10 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy w okresie od 09 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r.
 33. Zarządzenie nr 33/15 z dnia 2015-02-10 - w sprawie naboru członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy w okresie od dnia 09 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r.
 34. Zarządzenie nr 34/15 z dnia 2015-02-10 - w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

 
 
Podziel się

Najnowsze wiadomości