Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Urząd Miejski Praca

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach

2015-04-24 12:23
Opublikował: Administrator
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy została wybrana Pani Barbara Bajda, zamieszkała w Łapach.

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy z siedzibą w Łapach, ul. Nowy Rynek 15 została wybrana  Pani Barbara Bajda, zamieszkała w Łapach.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie  z dnia 04.03.2015 r. na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy oraz odbyła rozmowę z Komisją Konkursową z wynikiem pozytywnym.

Przedstawiona przez Kandydatkę koncepcja funkcjonowania Biblioteki z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych pozwala stwierdzić, iż instytucja będzie realizowała właściwie swoje cele statutowe.

Kandydatka wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu znajomości przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi określonymi w ogłoszeniu o konkursie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynku). Kandydatka posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych, wykazała się również znajomością funkcjonowania instytucji kultury oraz bogatą wiedzą na temat historii i tożsamości lokalnej Gminy Łapy.

Powyższe umiejętności, doświadczenie oraz wiedza Kandydatki dają gwarancję należytego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku Dyrektora  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Burmistrz Łap    
Urszula Jabłońska

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości