Łapy

Dziś jest:
sobota, 19.01
-6°C
niedziela, 20.01
-3°C
poniedziałek, 21.01
-5°C
Imieniny:
Henryka i Mariusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Miasto i gmina Informator mieszkańca Gospodarka odpadami

Odpady

2015-05-21 08:07
Opublikował: Administrator

Rejestr działalności regulowanej

Od 01.01.2012 r. Burmistrz prowadzi rejestr działalności regulowanej. Do prowadzonego przez Burmistrza Łap rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łapy wpisano następujące przedsiębiorstwa:

 1. MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
 2. PHJ Gospodarka Odpadami K. Jadkowski Sp. k., ul. I Armii Wojska Polskiego 8 lok.42, 15-103 Białystok;
 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch Bis” Sp. z o.o., ul. Mjr Hubala, 16-400 Suwałki;
 4. PPUH „Czyścioch” Sp. z o.o., ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok;
 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSBUD” mgr inż. Walenty Pacewicz, ul. Saturna 54, 15-680 Białystok;
 6. Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw Jarosław Tarachoń Sp. k., ul. Fabryczna 1 lok. 419, 15-482 Białystok;
 7. Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „Astwa” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok.
 8. PolSegro Sp. z o.o., ul. 3 Maja 47, 18-100 Łapy
 9. MPK Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka;
 10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów;
 11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy;
 12. EKOPARTNER Jacek Suchecki i Wspólnicy Sp. j., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok;
 13. Błysk-Bis Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki;
 14. Włoch Dariusz, Usługi Transportowe, ul. M. Pietkiewicza 13/38, 15-689 Białystok
 15. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o., ul. Polna 19 A, 18-100 Łapy

 

Rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łapy.

 1. PHU „Wojciech” Wojciech Łupiński, 15-007 Białystok, ul. Towarowa 6
 2. ZWiK Sp. z o. o., 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44
 3. Usługi Asenizacyjne Paweł Zawadzki, 15-198 Białystok, ul. Pieczurki 38
 4. Wywóz Nieczystości Płynnych Andrzej Łukaszuk, 15-756 Białystok, ul. Swobodna 54/33
 5. TOI TOI Polska Sp. z o. o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29
 6. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2
 7. Milatrans Sp. z o.o.,15-591 Białystok, ul. Wigierska 15E

 

Wnioski:


Osiągnięte poziomy przez Gminę Łapy:

2012

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 roku-49%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 roku-8,8%
 

2013

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 roku-38,00%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 roku-29,00%
 
Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami w Województwie Podlaskim na lata 2012-2017" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego. 
 

2014

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 roku - 29,00%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku - 25,00%
 
Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami w Województwie Podlaskim na lata 2012-2017" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego. 

2015

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 roku – 24,57%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 roku – 31,77%
 
Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami w Województwie Podlaskim na lata 2012-2017" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego.
 

2016

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 roku – 13,69 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 roku – 37%

Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego.

2017

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 roku – 14,77 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 roku – 38,21%

Miejsce przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (gmina Zambrów) - zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022" ustalonego uchwałą Semiku Woj. Podlaskiego.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, niedziałające na podstawie umowy w gminą osiągnęły w roku 2017 następujące poziomy:

Nazwa firmy

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

MPO sp. z o.o. w Białymstoku

11,37%

20,88%

Nie dotyczy – firmy nie odbierały odpadów budowalnych i rozbiórkowych

PU-A „ASTWA” sp. z o.o. w Białymstoku

1,9%

18,54%

 


Selektywna zbiórka odpadów

W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Łapach przy ul. Mostowej 9 czynnym od wtorku do soboty w godz. 7.00 – 15.00 odbierane będą: makulatura, opakowania wielomateriałowe, plastik, metal, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, farby, baterie, akumulatory, leki, świetlówki, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe.

Urząd Miejski w Łapach nie prowadzi ewidencji miejsc zbiórek poszczególnych odpadów. Według informacji jakie posiadamy mieszkańcy miasta i gminy Łapy mogą pozbyć się:

- niesprawnych żarówek energooszczędnych zdając np. w P.H.U. ELTRON Hurtownia Elektrotechniczna, przy ul. Mostowej 4 w Łapach;

- niepotrzebnych, przeterminowanych leków zdając w aptekach znajdujących się na terenie miasta, według harmonogramów danych placówek;

- zużytych baterii wrzucając do odpowiednich pojemników stojących w Urzędzie Miejskim, jak również w wielu innych sklepach w takie pojemniki zaopatrzonych.

-zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon ( przyjmowanych w czasie zbiórek organizowanych okresowo przez Urząd Miejski w Łapach)

Urząd Miejski w Łapach informuje mieszkańców o organizowanych zbiórkach poszczególnych rodzajów odpadów poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych na terenie miasta i poszczególnych sołectw, na stronie www. lapy.podlasie.pl.


Spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych

Spalanie śmieci, plastikowych butelek, folii, tworzyw sztucznych i innych odpadów w domowych kotłowniach i piecach jest niezgodne z prawem i niesie ze sobą poważne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego.

Spalanie odpadów powoduje ulatnianie się do atmosfery chorobotwórczych gazów i pyłów. Substancje te wdychamy wszyscy, a najbardziej zagrożone są osoby przebywające najbliżej źródła skażenia, a więc ci, którzy pozbywają się odpadów poprzez spalanie w domowych kotłowniach oraz ich sąsiedzi.

Proceder spalania tworzyw sztucznych może przyczynić się także do powstania pożarów w budynkach mieszkalnych, ponieważ w wyniku ich spalania w piecach dochodzi do zatykania się przewodów kominowych, co grozi ich rozerwaniem.
Pozbywanie się odpadów poprzez spalanie (określone w ustawie o odpadach jako „termiczne przekształcenie”) może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych spalarniach.

Dopuszcza się spalanie niektórych rodzajów odpadów w piecach. Są to: odpady z gospodarki leśnej, odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli (odpady kory i korka, trociny, wióry, ścinki, drewno), papieru i tektury, opakowania z drewna. Jeśli jednak drewno jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, to spalanie takiego drewna jest zakazane (odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) i wówczas należy je przekazać firmie odbierającej odpady.

W przypadku gdy do organów ochrony środowiska wpłynie skarga dotycząca spalania odpadów i w toku prowadzonego postępowania stwierdzone zostaną nieprawidłowości w tym zakresie osobie takiej grozi:

- grzywna lub kara aresztu – na podstawie ustawy o odpadach – „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”. Grzywnę wymierza się w kwocie od 20 do 5.000 zł, zaś kara aresztu wymierzana jest w długości od co najmniej 5 do nawet 30 dni (Kodeks wykroczeń).

- jeśli spalanie odpadów negatywnie oddziaływuje na środowisko to zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – burmistrz może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi nieruchomości wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Jeżeli zaś działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach albo zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


Sprzątanie odchodów pozostawionych przez psy i inne zwierzęta

Art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) określa obowiązki właściciela, posiadacza lub zarządcy nieruchomości, który zobowiązany jest do utrzymywania jej w należytym stanie higieniczno – sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, a w szczególności do usuwania odchodów zwierząt z nieruchomości.

Po swoich zwierzętach należy sprzątać ponieważ w odchodach zwierząt występują drobnoustroje wywołujące odzwierzęce choroby, takie jak toksokaroza czy bąblowiec (tasiemiec) oraz szereg bakteryjnych czynników chorobotwórczych m.in. Campylobacter, Salmonella i Yersinia. Na choroby te narażone są przede wszystkim dzieci bawiące się na trawnikach i w piaskownicach.

W naszym mieście dystrybutor torebek na psie odchody znajduje się na tablicy ogłoszeń, przy ul. Głównej, w okolicy sklepu Biedronka. W zielonym dystrybutorze zawieszone są papierowe torebki z łopatką i instrukcję użytkowania. Każdy możne wziąć papierową torebkę i tekturową łopatkę, służące do zebrania odchodów zwierzaka.

Podziel się

Najnowsze wiadomości