Łapy

Dziś jest:
wtorek, 23.10
4°C
środa, 24.10
4°C
czwartek, 25.10
5°C
Imieniny:
Teodora i Seweryna
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna
Dzień Dobry. Do jakiej instytucji należy zgłaszać właścicieli nie sprzątających po swoich czworonogach? ul. Piwna, Kopernika, totalna plaga. Mieszka tu mnóstwo dzieci.
Dzień dobry. Obowiązek sprzątania po swoich zwierzętach wynika bezpośrednio z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łapy. Zgodnie z ww. dokumentem "Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich nieczystości z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do użytku publicznego". Ponieważ ww. regulamin stanowi akt prawa miejscowego, którego nieprzestrzeganie jest wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny, stąd tego typu sytuacje można zgłaszać na policję. Policja w ramach swoich kompetencji może ukarać mandatem właściciela czworonoga, który nie wywiązuje się z obowiązku uprzątania nieczystości. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Sprzątnij po swoim psie http://www.lapy.pl/index.php?wiad=2935

Z poważaniem,
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2018-09-27 |
ostatnia aktualizacja: 2018-09-28
Link do pytania: pytanie.php?id=413

Witam, czy w gminie Łapy istnieje możliwość otrzymania wsparcia na zakup opału na zimę ekologicznego typu pellet, wiem że w innych gminach możliwe jest dofinansowanie w ramach projektów walki ze smogiem.. czy w Łapach istnieje taka możliwość?
Witam,
niestety w chwili obecnej nie ma możliwości sfinansowania tego typu zakupów ze środków pochodzących z budżetu gminy Łapy. Niemniej jednak pragnę zwrócić uwagę, że w najbliższej przyszłości realizowany będzie program "Czyste Powietrze" finansowany ze środków krajowych. Podstawowym celem nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. W chwili obecnej dokładne wytyczne programu nie są jeszcze znane, ale na pewno gdy się ukażą, będziemy o nich informować na naszej stronie internetowej.
Z poważaniem,
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2018-07-25 |
ostatnia aktualizacja: 2018-07-26
Link do pytania: pytanie.php?id=397

chciałbym wiedzieć cz Dębowina jest w planie gazyfikacji
Witam,
na chwilę obecną z terenu Łapy-Dębowina do Urzędu Miejskiego w Łapach nie trafiły wnioski Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie lokalizacji gazociągu.
W celu przeprowadzenia rozeznania, czy w danej miejscowości jest zapotrzebowanie na podłączenie się do gazociągu, proszę o zgłaszanie się mieszkańców do sołtysów ze swoich miejscowości, którzy zbiorą dane odnośnie faktycznego zapotrzebowania na obszarze swojej wsi. Na tej podstawie Polska Spółka Gazownictwa w Białymstoku będzie mogła przeanalizować koszty budowy gazociągu, a tym samym określi czy jest w najbliższej przyszłości szansa na budowę sieci gazowej w danej miejscowości.
Z poważaniem,
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2018-04-04 |
ostatnia aktualizacja: 2018-04-10
Link do pytania: pytanie.php?id=373

Piszę w sprawie ogromnego i nawracającego problemu bezpańskich kotów przy ul.Małej,ponieważ niestety powodują one wiele szkód.Może warto,żeby gmina w jakiś sposób interweniowała w tej sprawie? Nawet poprzez zahamowanie np:sterylizacje samic(metoda skuteczniejsza) lub zwrócenie się o pomoc do TOZ.
Witam,
temat jest bardzo złożony. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt nie są to zwierzęta bezdomne, lecz wolno żyjące stanowiące część ekosystemu miejskiego (tak jak chociażby ptaki), których nie można przepędzać, odławiać, ani
utrudniać im bytowania. Schroniska nie zajmują się zresztą odławianiem kotów. Z kolei Towarzystwo opieki nad zwierzętami zajmuje się przypadkami zwierząt, którym dzieje się realna, widoczna gołym okiem krzywda (np. psom dręczonym lub zaniedbywanym przez właścicieli). Sytuacjami dotyczącymi osiedlowych kotów nie zajmują się. Gmina może w tej sytuacji zadziałać na dwa sposoby – przekazać karmę do dokarmiania wolno żyjących kotów osobom, które są skłonne się tego podjąć lub sfinansować zabieg sterylizacji/kastracji. Oba rozwiązania wymagają współdziałania ze strony wolontariuszy, którzy zainteresują się kotami i dostarczą je do weterynarza a następnie je odbiorą,
lub też zajmą się wydzielaniem przekazanej przez Urząd karmy. Oba z działań mogą być jednakże podjęte dopiero po wejściu w życie uchwały o przyjęciu gminnego Programu zapobiegania bezdomności zwierząt, co będzie miało miejsce dopiero po podjęciu jej na marcowej sesji i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Co do stanu faktycznego to ostatnio urzędnicy codziennie wizytowali tamto osiedle w związku ze zgłoszeniem o bezdomnych psach. Stwierdzili, że faktycznie przebywa tam w stałym miejscu kilka kotów, które najprawdopodobniej są dokarmiane przez mieszkańców (co zgodnie z dobrymi praktykami zalecanymi przez wszelkie organizacje i instytucje zajmujące się sprawami zwierząt jest jak najbardziej godne pochwały).
Z poważaniem,
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2018-01-31 |
ostatnia aktualizacja: 2018-02-22
Link do pytania: pytanie.php?id=354

W przeciągu miesiąca od zakończenia prac na ulicy Matejki i Goździkowskiej stopniowo przestało działać ponad 30% migaczy przy spowalniaczach, wadliwie funkcjonuje sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych i prawie całkowicie zanikły już pasy. Kiedy zostanie złożona reklamacja?
Witam,
zgodnie z zawartą umową Wykonawca ma obowiązek usunąć wszelkie zgłoszone wady i usterki. Zakres wad i usterek, które wystąpiły po zakończeniu realizacji inwestycji zostanie ustalony podczas przeglądu po zakończeniu okresu zimowego, wówczas Wykonawca zostanie wezwany do ich usunięcia.
Z poważaniem,
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2018-02-06 |
ostatnia aktualizacja: 2018-02-20
Link do pytania: pytanie.php?id=358

Pani Burmistrz

Od stycznia wprowadzacie segregację odpadów kuchennych.Ja mam kompostownik nie wyobrażam sobie,żeby do niego wrzucać odpady żywności skóry z kurczaka,kości itp zbieranie do worków i trzymanie miesiąc to bomba ekologiczna. Worki powinny być odbierane co tydzień

Zbigniew Perkowski
Witam,
konieczność wprowadzenia obowiązku segregacji odpadów kuchennych wynikła z przepisów prawa, które odgórnie narzucają segregację odpadów biodegradowlanych, w tym odpadów kuchennych. Odnośnie rodzajów odpadów kompostowanych - nie ma obowiązku kompostowania wszystkich odpadów kuchennych, a co więcej należy zaznaczyć, że kompostowanie odpadów przez mieszkańca jest dobrowolne. Faktem jest, że kompostowanie odpadów (do czego nadają się również kuchenne bioodpadki) to sposób na prostą, tanią i naturalną redukcję powstających odpadów biodegradowalnych, pozwalającą na uzyskanie naturalnego nawozu, stąd też jest jak najbardziej pożądane, niemniej jednak nie jest to obligatoryjny obowiązek mieszkańców prowadzących segregację.
Należy zauważyć również, że nie wszystkie odpady żywnościowe należy zbierać w worku lub pojemniku ciemnobrązowym na odpady kuchenne - do odpadów, których nie można wrzucać do odpadów kuchennych należy m. in. surowe mięso czy kości (w tym też skóra z surowego mięsa). Zatem ww. odpady nadal - tak jak dotychczas - należy wrzucać do odpadów zmieszanych.
Odpady, które należy zbierać oddzielnie - jako odpady kuchenne - to: odpady z owoców i warzyw, obierki, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, resztki jedzenia (w stanie stałym). Odpady te nadają się również do kompostowania, lecz jeśli z jakiś względów nie chce się ich kompostować, to nie jest to obowiązek - można ww. odpady zebrać w odpowiednim worku na odpady kuchenne i wystawić do odbioru.
Odnosząc się do częstotliwości odbioru odpadów kuchennych należy zauważyć, że odpady te wcześniej również powstawały w naszych gospodarstwach domowych, z tym, że były wrzucane do odpadów zmieszanych. Częstotliwość odbioru tego typu odpadów jest regulowana przepisami prawa i w okresie od kwietnia do października ww. odpady na terenie miasta z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane raz na dwa tygodnie.
Z poważaniem,
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2018-01-04 |
ostatnia aktualizacja: 2018-02-20
Link do pytania: pytanie.php?id=349

Mam pytanie do pani burmistrz
w co mam składać bioodpady ? nikt nie raczył dać nie wiem czego właśnie .
Witam

Odpady kuchenne będzie można zbierać w domu w zwykłym worku na śmieci (w taki sam sposób jak dotychczas odpady zmieszane), który następnie mieszkańcy domów jednorodzinnych będą wrzucać do specjalnego worka w kolorze ciemnym brązowym z napisem BIO, a mieszkańcy bloków do brązowego pojemnika na odpady ustawionego przez Zarządcę bloku w altanie śmietnikowej.

Ciemno brązowe worki już teraz można odebrać na przy ul. Mostowej 9 w Łapach (PSZOK). Ponadto ww. worki będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady przy kolejnym odbiorze odpadów.

Z poważaniem
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-12-28 |
ostatnia aktualizacja: 2017-12-29
Link do pytania: pytanie.php?id=345

Witam
Mam pytanie, czy nie byłoby miłym gestem upamiętnienie pana śp. Adama Protasiewicza w nazwie jednej z imprez sportowych które zorganizował? Np. Triatlon Bagienny im. Adama Protasiewicza. Nie jest to duża rzecz, a będzie to miła pamiątka po tym wspaniałym człowieku.
Pozdrawiam
Adam Samson
Witam,
dziękuję za tę inicjatywę związaną z upamiętnieniem śp. Adama Protasiewicza. Pokrywa się ona również z naszym zamysłem. Liczę na to, że wspólnie ze środowiskiem sportowym wybierzemy imprezę sportową, która otrzyma imię Adama Protasiewicza.

Pozdrawiam,
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-11-28 |
ostatnia aktualizacja: 2017-11-30
Link do pytania: pytanie.php?id=335

Kiedy zaczniecie,zakończycie dekomunizację ulic w gminie Łapy.Ulica Leona Kruczkowskiego jest wpisana w nazwy ulic w IPN przeznaczonych do dekomunizacji.
Witam Pana,

Podczas najbliższej sesji (24 listopada 2017 r.) będzie procedowana uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego.

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-11-19 |
ostatnia aktualizacja: 2017-11-19
Link do pytania: pytanie.php?id=331

Czy przedstawiony swego czasu projekt tunelu kolejowego w Łapach jest ostateczny? Według planów
nastąpi przeniesienie ciągu komunikacyjnego na ulicę Leśnikowską bądź Spółdzielczą(brak bezpośredniego skrętu w lewo wyjeżdżając z tunelu}Drogi te są wąskie, pełne progów i w sąsiedztwie szkoły.
Witam,

zaproponowana w 2016 r. koncepcja jest nadal aktualna. Należy zauważyć, że według zaproponowanych założeń wjazd z tunelu na ul. Mostową będzie pomiędzy PSZOK naszej spółki gminnej a stacją paliw. Natomiast na wysokości stadionu z ronda będzie możliwość zjazdu do ul. Leśnikowskiej. To oczywiście rodzi zagrożenie, że wjazd do miasta będzie kierował się właśnie rzez ul. Leśnikowską. Zatem należy zadbać o odpowiednią organizację ruchu, aby zminimalizować ten potok pojazdów (np. ograniczenie dla samochodów pow. 3,5 t. itp.). Bezpośredni skręt w lewo z tunelu w kierunku Łap nie jest możliwy z uwagi na to, że będzie on zlokalizowany już za ul. Sikorskiego, która w miejscu obecnego skrzyżowania będzie wiaduktem nad wyjazdem z tunelu.

Prace projektowe trwają i będą możliwe jeszcze konsultacje.

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-11-10 |
ostatnia aktualizacja: 2017-11-10
Link do pytania: pytanie.php?id=329

Pani Burmistrz, chciałabym dowiedzieć się, czy istnieje możliwość zrobienia przystanku dla autobusów PKS i Plus Busa na ul. Mostowej w kierunku do Białegostoku?
Witam. Zwrócimy się z zapytaniem do zarządcy drogi. Trzeba pamiętać, że wyznaczenie przystanku jest możliwe jest przy spełnieniu określonych parametrów technicznych, które zapewnią bezpieczeństwo ruchu. Ponadto procedura wyznaczenia przystanku jest długa z uwagi na konieczność wyznaczenia komisji oraz zaakceptowanie przez organ uchwałodawczy, w tym wypadku Sejmik.

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-11-02 |
ostatnia aktualizacja: 2017-11-02
Link do pytania: pytanie.php?id=328

P.Burmistrz, na Osse jest tyle domów kolejowych, gdzie mieszkańcy pala sami w piecu. 1dom= 6rodzin=6 pieców.Proszę o zgłoszenie ulicy Kolejowej i Warszawskiej do podpięcia do instalacji gazowej a następnie do nacisku na spółkę do zmiany sposobu ogrzewania oraz o dofinansowanie.
Witam,

przyłącza gazowe to inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa. C=Sieć gazowa jest prowadzona w przypadku złożenia wniosku o przyłączenie właścicieli danych domów lub instytucji. W ul. Warszawskiej jest już sieć więc tutaj potrzebne jest zainteresowanie mieszkańców tzw. domów kolejowych, ale także i środki finansowe. Zależnie od deklarowanego zużycia gazu kalkulowana jest cena za przyłączenie. Natomiast w ul. Kolejowej nie ma sieci, poza tym jej przeprowadzenie związane jest również z wysokim kosztem przecisku prze tory. Oczywiście temat nie jest zamknięty, jak najbardziej możliwy do realizacji, ale bez wniosków mieszkańców PSG tematu nie rozpocznie.

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-01-26 |
ostatnia aktualizacja: 2017-02-04
Link do pytania: pytanie.php?id=281

Pani Burmistrz,dlaczego ulica Letnia jest podzielona?Od szkoły do skrzyżowania z Witosa jest odśnieżane i posypywane,a dalszy fragment ulicy nie.Tam również mieszkają ludzie, którzy mają problem z poruszaniem się.Czy w końcu ta droga zostanie wyremontowana? Latem dochodzi do podtopień piwnic.
Witam,

problem odśnieżania został zgłoszony do wykonawcy. Co do przebudowy ul. Letniej to w 2017 r. będzie wykonane przebicie od ul. Warszawskiej do ul. Witosa wraz z odprowadzeniem wód opadowych z drogi, jak i z terenu szkoły.

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-01-30 |
ostatnia aktualizacja: 2017-02-04
Link do pytania: pytanie.php?id=282

Czy Gmina Łapy wzorem innych gmin bedzie rozpropagowywać prosty tani i skuteczny sposób na zmniejszenie zadymienia a mianowicie tzw.palenie od góry bo trujemy sie wszyscy a mozna to ograniczyc .Ludzie po prostu nie wiedzą.Pozdrawiam z miejsca gdzie nie ma dymu.krassowski l
Witam Panie Leszku,

jak najbardziej propagujemy ten właśnie skuteczny sposób zmniejszenia zadymienia poprzez stronę internetową, artykuły w Gazecie Łapskiej itp. Otrzymaliśmy także dotację z WFOŚiGW na akcję promocyjną w ramach której będzie także przekazywana informacja o paleniu od góry. Dziękuję za ponowne przypomnienie tego tematu i dziękuję za wskazówki jakie Pan od dawna nam przekazuje w tym temacie.

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-02-02 |
ostatnia aktualizacja: 2017-02-04
Link do pytania: pytanie.php?id=284

witam serdecznie. chciałabym zapytać o instalacje gazową w miejscowości Gąsówka Osse - czy planuje się taka inwestycję, a jeśli tak, to kiedy? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam
Witam,

inwestycje dotyczące sieci gazowej prowadzi gestor - czyli Polska Spółka Gazownictwa. O rozpoczęciu prac projektowych decyduje ta spółka na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane osoby bądź podmioty. Z informacji jakie posiada Urząd Miejski w Łapach wynika, ze prace projektowa spółka prowadzi na terenie Łap (Osse) do ul. Warszawskiej (przy szkole) w kierunku kościoła.

Szczegółowe informacje co do możliwości budowy sieci w innych miejscowościach udziela Zakład w Białymstoku Polskiej Spółki Gazownictwa.

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-01-05 |
ostatnia aktualizacja: 2017-01-11
Link do pytania: pytanie.php?id=274

WITAM MAM PYTANIE MAM STARY PIEC WĘGLOWY CHCĘ WYMIENIĆ NA PIEC NA EKOGROSZEK LUB PELLET CZY MOGĘ SIĘ STARAĆ O DOTACJE NA TEN PIEC UPRZEJMIE PROSZĘ O INFORMACJE DO KOGO NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ Z TĄ SPRAWĄ .DZIĘKUJĘ CZEKAM NA ODPOWIEDZ
Witam,
niestety obecnie ze środków budżetu gminy Łapy nie można uzyskać dotacji na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny. Również możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych jest na chwilę obecną bardzo ograniczona. Zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, można jedynie uzyskać dopłatę do odsetek od kredytu zaciągniętego na ten cel w Banku Ochrony Środowiska. Niewykluczone, że w przyszłym roku możliwości pozyskania dotacji na ten cel będą większe.

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-01-10 |
ostatnia aktualizacja: 2017-01-11
Link do pytania: pytanie.php?id=277

Proszę Pani o informację na temat referendum w sprawie lotniska ,chodzi mi o lokale gdzie mogę oddać głos
Zapraszam do odwiedzenia strony gminy Łapy - Biuletyn Informacji publicznej (wejście poprzez zakładkę Urząd Miejski-Wybory i Referenda) lub przez link: http://www.lapy.pl/index.php?wiad=2634

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2017-01-11 |
ostatnia aktualizacja: 2017-01-11
Link do pytania: pytanie.php?id=278

Pani Burmistrz,
ponawiam pytanie o ścieżkę łączącą Łapy z Uhowem, w typie tej do Płonki Kościelnej. Czy istnieje szansa, aby taka ścieżka się pojawiła? Obecny "chodnik" nie nadaje się do bezpiecznego pieszego poruszania się pomiędzy miejscowościami, nie mówiąc już o rowerze.
Witam,

w tej sprawie nadal koncepcja jest taka jak wcześniej. Czyli w wypadku wykonania inwestycji budowy dwupasmówki Białystok - Łapy również wykonany będzie dojazd do ronda wraz ze ścieżką rowerową. Wiosną 2017 r. będą znane wyniki naboru o dofinansowanie, w ramach którego złożone zostały wnioski dotyczące tej własnie drogi.

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2016-12-10 |
ostatnia aktualizacja: 2017-01-03
Link do pytania: pytanie.php?id=270

Proszę o odpowiedż na pytanie w jaki sposób maja poruszać sie piesi na ulicy Nilskiego -Łapińskiego wychodzący z ulicy 3-go Maja i chcący udać się w stronę budynku byłego kina? Nadmieniam, że nie ma tam żadnego przejścia dla pieszych, a pobocza są zarośnięte wysokimi chwastami, a widoczność jest 0.
Witam,

Ul. Nilskiego-Łapińskiego wraz z nowym odcinek wzdłuż terenów b. ZNTK będzie realizowana od wiosny następnego roku. Podpisana została umowa o dofinansowanie i przygotowujemy się do przetargu. W ramach tej inwestycji powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa i poprawiona zostanie organizacja ruchu. Dziękuję za pytanie, ale myślę, że następny rok będzie czasem poprawy warunków w tym miejscu.

Pozdrawiam
Urszula Jabłońska
Pytanie z dnia: 2016-10-23 |
ostatnia aktualizacja: 2016-10-23
Link do pytania: pytanie.php?id=258

proszę o odpowiedź na pytanie: w jaki sposób do urzędu ma się dostać osoba na wózku inwalidzkim , czy tez matka z dzieckiem w wózku. Chcę załatwić sprawę w USC - niestety schody są nie do pokonania. Czy "włodarze" myślą o tym utrudnieniu, chyba w 21 wieku każdy powinien mieć dostęp do "urzędu
Witam

dziękuję za pytanie dotyczące dostępności urzędu dla osób niepełnosprawnych. Kompleksowe rozwiązanie tego problemu związane jest ze znacznymi nakładami finansowymi. Dlatego też etapowo rozwiązujemy te kwestie. W tym roku wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych przy głównym budynku urzędu. W kolejnym roku szukamy rozwiązania (dofinansowania głównie) dla podestu przy schodach do budynku USC. Udostępnienie całego budynku urzędu to już niestety znaczne kosztowo przedsięwzięcie, bo należałoby dobudować klatkę schodową wraz z windą.

Niemniej jednak od lat w urzędzie jest możliwość przyjaznej obsługi osoby niepełnosprawnej. Urzędnik z całą pewnością zejdzie do mieszkańca na parter, tak aby nie było konieczności wchodzenia po schodach. Wystarczy wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Z poważaniem
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
Pytanie z dnia: 2016-10-18 |
ostatnia aktualizacja: 2016-10-18
Link do pytania: pytanie.php?id=256