Michał Jabłoński i Rafał Szpakowski laureatami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

środa, 14 kwiecień 2021

Uczniowie dwóch gminnych szkół – Michał Jabłoński ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach i Rafał Szpakowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach - znaleźli się wśród 22 najlepszych matematyków z województwa podlaskiego.

W  październiku pokonali eliminacje szkolne, po czym w styczniu, na etapie rejonowym, bez trudu znaleźli się wśród 123 uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu.  9 kwietnia odbył się etap wojewódzki Konkursu Matematycznego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Laureatami konkursu z matematyki w naszym województwie zostało tylko 36 uczniów. Wśród nich Michał Jabłoński i Rafał Szpakowski.

- Serdecznie gratuluję laureatom. Jesteśmy dumni, gdy nasza młodzież osiąga tak znakomite wyniki i tak wspaniale reprezentuje gminę Łapy w całym województwie. Życzę Michałowi i Rafałowi dalszych sukcesów w nauce i powodzenia w rozwijania swoich pasji – mówi burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.

Na wszystkich stopniach konkursu (szkolnym, rejonowym i wojewódzkim) uczniowie rozwiązywali pisemny test. Zagadnienia często znacznie wykraczały poza program szkolny, zadania wymagały logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności sprawnego i bezbłędnego liczenia. Tylko nielicznym udaje się dotrzeć do etapu wojewódzkiego, a następnie uzyskać tytuł laureata.

Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego wiąże się z:

 - otrzymaniem na świadectwie oceny celującej z matematyki,

 - zwolnieniem z egzaminu ósmoklasisty z matematyki - zwolnienie będzie równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku,

 - przyjęciem w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej  (po spełnieniu niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły).

Michała Jabłońskiego do konkursu przygotowywała Pani Agnieszka Kuć.

Rafała Szpakowskiego do konkursu przygotowywała Pani Barbara Rząca.

Zdjęcia: Michał Jabłoński i Rafał Szpakowski