Można głosować na Osobowość Roku 2020

czwartek, 15 kwiecień 2021

Kurier Poranny ogłosił plebiscyt na Osobowość Roku 2020. W kategorii „Działalność społeczna i charytatywna” nominowane są panie: Marta Łapińska - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich "Łapianka na obcasach" w Łapach Dębowinie oraz Małgorzata Roszkowska dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. Głosować można jeszcze przez miesiąc internetowo lub za pomocą smsów.

 W uzasadnieniu wniosku o nominację dyrektor Małgorzaty Roszkowskiej możemy przeczytać: „Dbanie o aktywną działalność biblioteki pomimo pandemii m.in. akcja "Książka na telefon", dzięki której mieszkańcy mogli korzystać ze zbiorów. Za determinację i zaangażowanie w pracę, aby biblioteka była miejscem spotkań wielu środowisk, spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, dostarczania wiedzy oraz miejscem poszanowania tradycji i dbania o dziedzictwo kulturowe”. Pani dyrektor wspólnie z pracownikami tworzą w bibliotece bardzo przyjazne i nowoczesne miejsce, w którym nie tylko można wypożyczyć ciekawą książkę, ale także obejrzeć np. tematyczną wystawę.

Z kolei pani Marta Łapińska została nominowana „za inicjowanie wydarzeń mających na celu integrowanie lokalnego środowiska m.in. za akcję szycia maseczek dla pracowników służb medycznych”. Jako przewodnicząca KGW „Łapianka na obcasach” bardzo aktywnie angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Jest m.in. realizatorką programu Podlaskie Lokalnie. Koło ściśle współpracuje z Wiejskim Domem Kultury w Łapach-Dębowinie, gdzie w jednym z pomieszczeń ma swoją siedzibę. W ramach wspólnie realizowanych projektów w Łapach-Dębowinie powstała wiejska czytelnia, utworzono klub kobiet wiejskich czy zasadzono dęby wzdłuż jednej z ulic w sołectwie. Przewodnicząca KGW Marta Łapińska wspólnie z członkiniami inicjuje i realizuje wiele ciekawych inicjatyw jak choćby lot balonem czy wycieczka do Pentowa.