Gmina realizuje plan sterylizacji i kastracji psów i kotów

poniedziałek, 19 kwiecień 2021

Urząd Miejski w Łapach informuje, że  w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2021 roku, wprowadzonego uchwałą Nr XXXV/272/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2021 r. realizuje plan sterylizacji i kastracji psów i kotów od 25 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

 Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Łapy jest:

-  Zamieszkanie wraz z zwierzęciem na terenie miasta i gminy Łapy.
- Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia wniosku o sfinansowanie sterylizacji lub kastracji psa lub kota.

Wypełniony wniosek należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Łapach. Po rozpatrzeniu wniosku osoba ubiegająca się o sfinansowanie kastracji lub sterylizacji psa lub kota zostanie poinformowania pismem o dalszym toku postępowania.

Gmina pokrywa koszty zabiegu obejmujące:

  •  Wizytę kwalifikującą w tym badanie przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
  • Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie,
  • Zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia zwierzęcia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
  • Wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. badanie krwi, odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzienie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy. Gmina nie finansuje kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 113, tel. 85 715 22 51  w. 116.