Agnieszka Brzozowska - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

piątek, 16 kwiecień 2021

Agnieszka Brzozowska z klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Łapach została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.

Aby uzyskać ten tytuł przeszła pomyślnie eliminacje szkolne i rejonowe. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się tylko 45 uczniów z województwa podlaskiego. Laureatami konkursu z biologii w naszym województwie zostało  37 uczniów.

- Cieszę się z sukcesu Agnieszki Brzozowskiej i z tego, że kolejny uczeń z naszej gminy odniósł sukces w wojewódzkim  konkursie przedmiotowym. To świadczy o tym, że mamy zdolną, ambitną i pracowitą młodzież oraz nauczycieli, którzy potrafią zainteresować swoich uczniów przedmiotem, przekazać wiedzę i z sukcesem przygotować do konkursu. Gratuluję, a Agnieszce życzę powodzenia na dalszych etapach nauki – mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Wiadomości i umiejętności, jakie należało opanować przekraczały zakres treści przewidzianych do realizacji w szkole podstawowej. Uzyskanie takiego wyróżnienia wymagało od uczennicy wielu miesięcy przygotowań i poszerzania swoich wiadomości.

Agnieszka jako laureatka konkursu przedmiotowego z biologii o zasięgu wojewódzkim ukończy szkołę  podstawową z oceną celującą z tego przedmiotu oraz zostanie  przyjęta  w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

- Jestem dumna z osiągnięć uczniów: Agnieszki laureatki z biologii i Michała laureata z matematyki oraz pracy nauczycieli. Gratuluję i  serdecznie im dziękuję. Dwóch laureatów w jednym roku, z jednej klasy to niewątpliwy sukces. Wszyscy w szkole bardzo się cieszymy – mówi Mariola Grodzka, dyrektor szkoły.

Uczennicę do konkursu przygotowywała Pani Anna Łapińska.