Za nami 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

wtorek, 04 maj 2021

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.

W 230. rocznicę tamtych wydarzeń przedstawiciele łapskiego samorządu złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Pomniku Niepodległości i pomniku ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego.

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski podkreślił, że upamiętnianie i pielęgnowanie tak ważnych dat w naszej historii to nasz wspólny obowiązek. To także okazja, aby oddać hołd tym wszystkim bohaterom, którzy w obronie najwyższych wartości jak wolność, niepodległość, praworządność oddali życie. 

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski wraz z sekretarz gminy Joanną Micotą oraz radni Rady Miejskiej w Łapach: Barbara Ekiert, Krystyna Grabowska, Klara Iwacyk, Kamila Klim, Andrzej Mojkowski, Andrzej Rogowski i Stanisław Żochowski.

Nie zabrakło także członków Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku na czele z prezesem Zenonem Perkowskim.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili także druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach-Dębowinie.