Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie wymagań w zakresie bioasekuracji w związku z wirusem ASF

poniedziałek, 10 maj 2021

W związku z pismem od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku związanym z sezonem zwiększonego ryzyka transmisji wirusa ASF do gospodarstw oraz intensywnych prac polowych prosimy o zwrócenie uwagi hodowców świń na bezwzględne przestrzeganie wymagań w zakresie bioasekuracji gospodarstw w których utrzymywana jest trzoda chlewna, a każdy przypadek padnięcia świń lub wystąpienia niepokojących objawów należy niezwłocznie zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku.

W przypadku prac polowych wykonywanych w miejscach bytowania/przebywania dzików, należy natychmiast zgłaszać przypadki znalezienia padłych dzików.

Przypominamy również o obowiązku uzyskania pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku na każde przemieszczanie świń (do stada, rzeźni).
Właściciel gospodarstwa zobligowany jest również do posiadania świadectwa zdrowia zwierząt dla każdego przemieszczenia trzody chlewnej, wystawionego
przez uprawnionego lekarza weterynarii.

Szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie pod kątem możliwości wprowadzenia wirusa ASF do stada (BIOASEKURACJA), jak również aktualny stan prawny w zakresie afrykańskiego pomoru świń znajdującą się na stronach internetowych Głównego Lekarza Weterynarii, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz na stronie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku.

Załączniki