Nowe kolory stref ASF

poniedziałek, 10 maj 2021

21 kwietnia 2021 r. decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF utraciła moc w niektórych państwach członkowskich i została zastąpiona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (RWK) 2021/605 ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W załączniku I do tego rozporządzenia zostały określone obszary objęte ograniczeniami I, II i III, które odpowiadają dotychczasowym:

Nowe kolory stref ASF

W związku z wejściem w życie nowych przepisów zmieni się oznaczenie barwne obszarów na mapie udostępnionej na stronie internetowej GIW w celu ujednolicenia kolorystyki z mapą KE, dostępnej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

Aktualna regionalizacja w państwach członkowskich UE:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_cm_asf_zoning_map_post-20210421.pdf

Obecnie będzie stosowana następująca kolorystyka na mapie GIW obszarów określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2021/605: