Apel do hodowców drobiu w związku z przypadkiem stwierdzenia ptasiej grypy w powiecie białostockim

poniedziałek, 10 maj 2021

W związku z potwierdzeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8 u ptaka dzikiego (myszołowa zwyczajnego – Buteo buteo) na terenie powiatu białostockiego, gm. Zawady, informujemy o zwiększonym ryzku wystąpienia i zagrożenia rozprzestrzeniania się tej choroby na terenie naszej gminy, apelujemy do hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym zasad przestrzegania bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw.

Wykaz środków które muszą być bezwzględne stosowane w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków:

  1. Zakazuje się
  1. Nakazuje się:

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.

Aktualne informacje na temat grypy ptaków można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

Ponadnormatywne upadki sugerujące wystąpienia grypy ptaków  należy zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii pod nr tel. 85 6516746 w. 113

  Burmistrz Łap

Załączniki