XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w trybie zdalnym. Transmisja online 19 maja od godz. 18.00

wtorek, 11 maj 2021

Uprzejmie zawiadamiam, że  dnia 19.05.2021 r. ( środa ) o godzinie 18.00 odbędzie się XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach. Uwzględniając opinię SANEPIDU  w sprawie trybu zwołania sesji Rady Miejskiej w Łapach informuję, iż posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Transmisja online od godz. 18.00: https://bit.ly/3f1NMEQ

Tematyka posiedzenia :

  1. Procedura absolutoryjna:

a) zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Łapy za 2020 rok,

b) informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Łapy na dzień 31.12.2020 roku,

c) zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

d) głosowanie w sprawie absolutorium.

2. Sprawy różne.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4. Zamknięcie obrad.

                                                                                Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                                        Andrzej Rogowski