Konkurs Recytatorski „Poeci dla Dzieci” rozstrzygnięty

poniedziałek, 17 maj 2021

W dniach 12 - 13 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy został rozstrzygnięty Konkurs Recytatorski „Poeci dla Dzieci”, który adresowany był do dzieci w wieku 3-6 lat i 7-9 lat z miasta i gminy Łapy. Miał on na celu popularyzowanie utworów o tematyce dziecięcej, doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci, umożliwienie uczestnikom występu przed publicznością i prezentacji własnych umiejętności, organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz propagowanie wartości rodzinnych i społecznych.

Zadaniem każdego z uczestników było zaprezentowanie na nagraniu filmowym jednego wiersza lub fragmentu prozy  polskiego poety.
Jury Konkursu Recytatorskiego „Poeci dla dzieci” po wysłuchaniu  w dniu 5 maja 2021 r. nadesłanych internetowo prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W I kategorii 3-6 lat:

równorzędne nagrody: Barbarze Pietraszko, Laurze Popławskiej, Rozalii Topczewskiej, Zofii Warakomskiej

wyróżnienia: Adzie Zdrodowskiej, Aleksandrze Płońskiej, Emilii Szubzda, Ewie Perkowskiej, Helenie Piekutowskiej, Janowi Warakomskiemu, Stanisławowi Warakomskiemu, Laurze Topczewskiej, Marii Łupińskiej, Poli Kubajewskiej, Zofii Łupińskiej, Wiktorii Łapińskiej.

W II kategorii 7-9 lat

- nagroda – Oldze Marii Hryncewicz

- wyróżnienia: Amelii Płońskiej, Annie Marii Jankowskiej, Emilii Łupińskiej, Gabrieli Łapińskiej, Lenie Bobryk, Łucji Łapińskiej, Mikołajowi Kuczykowskiemu, Zuzannie Chrabołowskiej, Kamili Łapińskiej.

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym i Wyróżnionym oraz dziękujemy za udział w konkursie wszystkim Młodym Recytatorom. Życzymy rozwijania czytelniczych zainteresowań i umiejętności krasomówczych oraz nieustannej przyjemności z odkrywania piękna literatury dla dzieci.

Szczególne podziękowania kierujemy do Rodziców za przygotowanie dzieci do konkursu i techniczne wsparcie jego realizacji.

Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą bibliotekę.

Biblioteka publiczna Miasta i Gminy Łapy