200 tys. zł z budżetu na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Uhowo

piątek, 11 czerwiec 2021

Umowę na przekazanie dotacji celowej z budżetu Gminy Łapy na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpożarowego podpisali w piątek (11 czerwca) burmistrz Krzysztof Gołaszewski  z prezesem OSP Uhowo Danielem Koszczukiem i skarbnikiem OSP Łukaszem Zarembą.  Gmina Łapy dofinansuje ten zakup kwotą 200 tys. zł.

Wóz strażacki jeszcze w tym roku trafi na wyposażenie jednostki w Uhowie.

Zakup samochodu będzie możliwy dzięki dofinansowaniu w wysokości 900 tys. zł z:

  • NFOŚiGW / WFOŚiGW
  • dotacji KSRG
  • dotacji MSWiA
  • środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych.

Swój wkład w zakup samochodu pożarniczego w wysokości 200 tys. zł wniosła także Gmina Łapy.

OSP w Uhowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Uhowie od blisko 100 lat służy mieszkańcom gminy Łapy, powiatu białostockiego oraz województwa podlaskiego. Na terenie jej działania znajdują się trzy bardzo ważne drogi wojewódzkie, tj. 678, 681 i 682, gdzie często dochodzi do wypadków drogowych. Oprócz tego gminę Łapy przecina duża ilość dróg powiatowych i lokalnych, a kolejowy szlak komunikacyjny Białystok-Warszawa zapewnia nieustanny przepływ towarów i ludzi, które należy zabezpieczyć. Druhowie z Uhowa biorą również aktywny udział w zabezpieczaniu Narwiańskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Jak pokazują statystyki z ubiegłych lat dotyczące interwencji podczas pożarów i miejscowych zagrożeń, OSP Uhowo znajduje się w czołówce pod względem wyjazdów do zdarzeń zarówno w skali powiatu, jak i województwa (średnio co roku wyjeżdża do ok. 60 zdarzeń, samodzielnie bądź wspólnie z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej). Poza wyjazdami alarmowymi OSP Uhowo bardzo często uczestniczy w życiu publicznym województwa, np. w pokazach ratowniczych, przewozie chorych osób czy zabezpieczaniu imprez.

Druhowie o każdej porze dnia i nocy na wezwanie alarmu udają się z ratunkiem do wszystkich potrzebujących pomocy. Niejednokrotnie porzucają bieżące obowiązki i zajęcia, aby zaryzykować własne zdrowie i życie.

Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego zwiększy skuteczność działań oraz wpłynie na poprawę warunków pracy członków OSP Uhowo biorących udział w akcjach. Ponadto przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców objętych zasięgiem działania jednostki. Nowoczesny sprzęt sprawi, iż strażacy będą mogli szybciej docierać do miejsc wypadków oraz do ich ofiar, co wpłynie na zminimalizowanie skutków powstałych zagrożeń.