"Piekna Nasza Polska Cała" - projekt realizowany przez Przedszkole nr 1

poniedziałek, 14 czerwiec 2021

W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Nr. 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach  przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała" objęty jest honorowym patronatem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz między innymi przez Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola i Wydawnictwo Edukacyjne MAC.

Projekt wymagał realizacji w ciągu całego roku minimum 20 zadań z „Listy zadań” w trakcie trwania projektu, w tym z listy autorki projektu Ludmiły Fabiszewskiej oraz zadania według pomysłu nauczyciela. Zadania wykonywały poszczególne dzieci, grupa, przedszkole, a do części zadań włączyli się także rodzice.

Relacje ze zrealizowanych zadań w placówce umieszczane były co miesiąc na grupie projektowej „Piękna Nasza Polska Cała” na Facebooku  jako posty, prezentacje i filmiki.

Większą część zadań projektowych wykonano z dziećmi w przedszkolu, a jedno z nich, ze względu na pandemię korona wirusa i zawieszenie placówki, po uprzedniej modyfikacji zadań, zrealizowano w edukacji zdalnej z pomocą rodziców.

Tematy zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego 2020/2021:

 • „Piękna nasza Polska cała” – zorganizowanie kącika na holu o tematyce regionalnej i patriotycznej z logo i nazwą projektu.
 • „Kącik książki patriotycznej” – zorganizowanie grupowych kącików książki z możliwością wypożyczenia ich do domu.
 • „Mam chusteczkę haftowaną” – zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową.
 • „Być dobrym jak chleb” – upieczenie chleba – jako symbolu polskiej gościnności i otwartości (16.X. – Światowy Dzień Chleba).
 • Uroczystość z okazji 11 Listopada; Narodowe Śpiewanie Hymnu (godz.11.11).
 • Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie Hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego”.
 • „W starym kinie” – projekcje dawnych dobranocek.
 • „Moja miejscowość, mój kraj za 100 lat” – wystawa zespołowych prac plastycznych.
 • „Herb naszego miasta” – wykonanie indywidualnych prac plastycznych – urządzenie wystawy prac.
 • „Jak dobrze mieć sąsiada” – zapoznanie się z historią, tradycjami, folklorem wybranego kraju sąsiadującego z Polską.
 • „Dzień mody patriotycznej” – zorganizowanie grupowych pokazów mody.
 • „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” – zorganizowanie zajęć wpisujących się w konwencję święta.
 • Tydzień Legend i Baśni Polskich – czytanie legend i baśni, wystawa prac plastycznych, inscenizacje legend.
 • „Chodź pomaluj mój świat” – plener malarski – malowanie polskiej przyrody w plenerze.
 • „Piękna Niepodległa” – sadzenie drzew i krzewów w przedszkolnym ogrodzie.
 • „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty” – Ogólnopolski konkurs plastyczny na najpiękniejszy wianek z polnych kwiatów.
 • „Na majowej łące” – prowadzenie obserwacji w przedszkolnym ogrodzie, wykonanie zielnika polskiej roślinności.
 • „Każdy przedszkolak to mały Polak” – konkurs recytatorski.
 • „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie z Prawami Dziecka – Prawami Człowieka.
 • „A ja kocham moje miasto” – narysowanie największej laurki dla miasta kredą na asfalcie.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w projekcie wykonując poszczególne zadania, a do niektórych równie chętnie włączali się rodzice.

Udział w projekcie przyniósł nam wiele satysfakcji i korzyści, zmobilizował nas, nauczycieli, do większego zwrócenia uwagi na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci zyskały wiedzę i doświadczenia, które - mamy nadzieję - w przyszłości będą procentowały godną postawą naszych wychowanków.

Koordynator: Agata Kamińska