120 tys. zł dotacji na remont kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła

poniedziałek, 14 czerwiec 2021

Umowę o dofinansowanie remontu dachu wieży dzwonniczej w zabytkowym kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapach podpisali w poniedziałek (14 czerwca) burmistrz Krzysztof Gołaszewski i proboszcz parafii ks. kan. Wojciech Stefaniak.

Z budżetu Gminy Łapy na ten cel trafi 120 tys. zł. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni na majowej sesji.

Kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach został wpisany do Rejestru Zabytków 20 października 1981 r.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie dotacji Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach wskazała, że „dach nad wieżą dzwonniczą wymaga natychmiastowej interwencji remontowej, gdyż stan techniczny skorodowanego pokrycia, i już gnijących elementów drewnianej więźby dachowej oraz rozpadających się gzymsów, spadków pod obróbkami blacharskimi zagraża bezpieczeństwu obiektu oraz ludzi przebywających w okolicy wejścia głównego do kościoła”.

Parafia pozyskała na ten remont wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 70 tys. zł i od Podlaskiego Konserwatora Zabytków w wysokości 70 tys. zł. Całkowity koszt tego zadania to 260 tys. zł.

Warto przypomnieć, że w 2020 r. Sejmik województwa podlaskiego na wniosek ówczesnego proboszcza ks. Kan. Waldemara Krzywińskiego udzielił Parafii  Św. Ap. Piotra i Pawła dotacji w wysokości 50 tys. zł na sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania remontu elewacji zabytkowego kościoła.

Z kolei w 2011 r. zostało kompleksowo wyremontowane wnętrze zabytkowego kościoła. Podczas remontu m.in. ściany i podłoga zostały wyłożone granitowym kamieniem, renowacji doczekało się też prezbiterium i ołtarz. Odnowiono też ławki. W maju 2012 r. obchody stulecia istnienia parafii odbyły się już w odnowionych wnętrzach świątyni. Remont przeprowadził ówczesny ksiądz proboszcz śp. Sławomir Banach.