Kinga Szyluk wśród „Ośmiu Wspaniałych” w Polsce

piątek, 18 czerwiec 2021

Kinga Szyluk z Łap została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Z sukcesem reprezentowała w tym konkursie cały powiat białostocki.

Ogólnopolska Gala odbyła się 24 maja na Zamku Królewskim w Warszawie, ale Kinga w niej nie uczestniczyła, ponieważ w tym czasie przebywała na szkolnych praktykach zagranicznych we Włoszech. Kinga Szyluk jest uczennicą II klasy Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach.

Po powrocie z zagranicy Kindze, opiekunowi Szkolnego Koła Wolontariatu Grażynie Samson oraz dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Dorocie Kondratiuk gratulacje złożył osobiście burmistrz Krzysztof Gołaszewski. Pan burmistrz podczas sympatycznego spotkania przekazał też paniom drobne upominki.

Kinga Szyluk od początku nauki w szkole jest wolontariuszką. Mimo trudności spowodowanych epidemią, Kinga włącza się w liczne akcje pomocowe, jest też ich inicjatorką. Na początku drugiej klasy Kinga wspólnie z dwiema uczennicami wzięła udział w Projekcie Młodzi Liderzy. Utworzyła grupę na Facebooku, która miała za zadanie wspieranie młodych ludzi w ich problemach. Poprzez media społecznościowe nastolatka  zwracała się do społeczności uczniowskiej z inicjatywą włączenia się w zbiórkę na rzecz dzieci z hospicjum. Promuje również zbiórkę na klasztor. To osoba otwarta na relacje z rówieśnikami i chętna do niesienia pomoc potrzebującym – czytamy na internetowej stronie ZSM w Łapach.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” promuje: pozytywne zachowania dzieci i młodzieży, młodzieżowy wolontariat i powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu, działającego według programu Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.